Chief of Defence (CHOD) in de commissie Landsverdediging!

Op woensdag 8 juli 2009 was de sedert 2 april 2009 aangestelde CHOD Charles-Henri Delcour te gast in de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers onder voorzitterschap van Ludwig Vandenhove.


Ludwig Vandenhove had hiertoe enige tijd geleden verzocht (zie de tekst ‘Nieuwe Chief of Defence gevraagd in de commissie Landsverdediging!’ op deze website).

De Chef Defensie is de hoogste autoriteit onder de minister van Landsverdediging, die hij bijstaat bij het uitwerken van het defensiebeleid. Hij is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het beheer en de administratie van het departement.


“Luitenant-generaal Charles-Henri Delcour gaf gedurende een 20-tal minuten zijn visie op de toekomst van het Belgisch leger.
Nadien kregen de leden van de commissie uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en te debatteren met de CHOD.
Wat mij vooral opgevallen is, is de openheid waarmee de CHOD sprak. Zo had hij het onder andere over de strategie, de noodzakelijke inkrimping van het leger met de sluiting van bepaalde kazernes als gevolg, de buitenlandse operaties waarin volgends hem prioriteiten moeten gelegd worden, de investering in materiaal, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie NAVO, de Europese defensie, die volgens hem nog niet voor morgen is en het budget.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordigers Ludwig Vandenhove.

“Ik ben benieuwd of minister van Defensie Pieter De Crem de komende weken of maanden bereid is om politiek knopen door te hakken in de door CHOD Charles-Henri Delcour aangehaalde dossiers, zoals het sluiten van bepaalde kazernes (door de minister tot nu toe steeds ontkend) of het leggen van prioriteiten bij buitenlandse missies.”

Het zou goed zijn dat zo een rechtstreekse gedachtewisseling regelmatig (bijvoorbeeld om de 6 maanden) zou kunnen plaatsvinden.
Hetzelfde geldt voor de Commissie belast met de opvolging van de buitenlandse zendingen.