Congres Jeugddelinquentie ‘Op zoek naar passende antwoorden’!

Onder die titel organiseerde de Dienst voor het Strafrechterlijk beleid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie een tweedaags congres te Brussel op maandag 23 maart en dinsdag 24 maart 2009.

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was één van de panelleden tijdens de tweede workshop op dinsdag 24 maart 2009 rond het thema ‘Aanpak van jeugddelinquentie: een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid?’.

 

 

 

 

“Ik ben vooral gevraagd omwille van de aanpak qua integrale veiligheid in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, die echt als ‘good practice’ genomen wordt voor België en Vlaanderen.
Ik heb er nog maar eens voor gepleit dat goede modellen en/of voorbeelden qua integrale veiligheidsaanpak, ook op het vlak van jeugd en jeugddelinquentie, zouden geïnventariseerd worden en dat het beleid er dan zou trachten een aantal grote lijnen uit te halen en/of conclusies uit te trekken.
Integrale aanpak betekent vooral diensten, instanties, personen, etc. laten samenwerken.
Terzake is het beter van onderuit te werken dan van bovenaf theoretische beschouwingen te maken en/of modellen op te leggen.”, zegt Ludwig Vandenhove.