CONTACTDAG Limburgse Bosgroepen

Op zaterdag 21 maart 2015 vond de 8ste CONTACTDAG Limburgse Bosgroepen plaats in de Landcommanderij Alden Biezen in Bilzen (Rijkhoven).

“Ik ben een politicus, die probeert van nooit iets te beloven wat ik niet kan waarmaken. Zo kan ik gelukkig niets aan het weer doen (sommige politici zouden zelfs durven beloven daar iets te kunnen aan doen!).
Misschien is dat de reden waarom voor de 3de keer op rij dat ik bevoegd gedeputeerde ben voor de Bosgroepen in regen of sneeuw (in 2013) moet spreken”, zei Ludwig Vandenhove tijdens zijn korte toespraak als voorzitter van de 5 Limburgse Bosgroepen (BG) (voor de gelegenheid omwille van de regen in de Rijschool).  

 

Ludwig Vandenhove: "Er zijn hier vandaag om en bij 420 leden aanwezig.

Jullie hebben daarnet tijdens de Algemene Vergaderingen van de respectievelijke BG kennis kunnen nemen van de actuele inhoudelijke en financiële stand van zaken de 5 afzonderlijke vzw's van de Limburgse Bosgroepen.
Anders dan elders in Vlaanderen zijn deze vzw's nauw gelieerd met de provincie en is er een nauwe samenwerking.

Met de overgang van de bevoegdheid van de BG van Vlaanderen naar de provincies vanaf 1 januari 2014 hebben we de werking van  de 5 afzonderlijke vzw's nog meer op elkaar afgestemd. Daartoe zijn onder andere de statuten geharmoniseerd.. Deze statuten zijn ook aangepast om zich te kunnen liëren op  de nieuwe wetgeving: het Natuurdecreet en het Bosdecreet weerden in 2014 samengevoegd tot een nieuw Decreet betreffende natuurbehoud. 

Qua werking is er alleen maar positief nieuws: meer leden, meer bosoppervlakte in beheer, meer houtverkoop, meer activiteiten van de arbeidersploegen, etc.
Deze evolutie is er vanaf 2005.
Vorig jaar was er de succesvolle Limburgse Bos- en Houtbeurs in Zutendaal, die andere provincies en andere BG ons benijden.

Een goede werking, maar het voortbestaan van de Bosgroepen is bedreigd.
Wat u hebt kunnen lezen in 'Het Belang van Limburg' van gisteren (vrijdag 20 maart 2015) is (dit keer!) correct.
Vorige jaar besliste de nieuwe Vlaamse regering om het Provinciefonds af te schaffen.
2016 kan het provinciebestuur nog overbruggen met eigen middelen, maar indien Vlaanderen vanaf 1 januari 2017 geen (nieuwe) middelen meer voorziet, is er een fundamenteel probleem. 

Een bedreiging voor het voortbestaan van de Bosgroepen betekent minder inspanningen voor een klimaat neutrale provincie.
Misschien moeten we daar meer de nadruk op leggen.
Als je ziet hoeveel personen hier vandaag aanwezig zijn en bezig zijn rond de Limburgse bossen, zou het verdwijnen van de BG ook weer betekenen dat er weer minder mensen minder vaak samenkomen, dus nog meer individualisme.
De nieuwe Vlaamse regering spaart de Vlaamse samenleving 'uiteen'.

We mogen ons als 'behoeders' van de groene ruimte in Vlaanderen niet uitmekaar laten spelen door de besparingen.
Regionale Landschappen (RL), de vzw Natuurpunt, de vzw Limburgs Landschap, BG, etc. moeten aan één koord (blijven) trekken.

Tot slot een dubbele oproep:
-de Limburgse BG beslaan momenteel zo een 38 000 hectaren (ha) privébos.
Met een gemiddelde oppervlakte van 1 ha per eigenaar komt dit potentieel neer op 38 000 leden. Dus op dit ogenblik is 10% van deze eigenaars lid.
Meer eigenaars aanzetten om lid te worden, kan een vorm van alternatieve, private financiering betekenen en de belangengroep van de BG sterker maken;
-ik hoop dat, over de partijgrenzen heen, iedereen mee zal pleiten voor het behoud van de BG.
We moeten vooral de Limburgse vertegenwoordigers in het Vlaams parlement overtuigen."

 

Hieronder vindt u het persbericht. 


Zie Bosgroepen zijn bedreigd. Het Belang van Limburg, 20-03-2015, p. 32. Bosgroepen bedreigd na afschaffing Provinciefonds. Het Nieuwsblad, 20-03-2015, p. 29.

Zie ook Nieuwjaarsreceptie Limburgse Bosgroepen van 03-02-2015 en Bos- en Houtbeurs groot succes! van 21-10-2014 op deze website.