Coronacrisis: mogelijkheden voor de sociale economie?

Zijn we voor de productie van een aantal goederen en middelen niet te fel de internationale markt opgegaan?

Persoonlijk is dat altijd mijn visie geweest. Maar nu in deze Coronacrisis wordt dat eerder algemeen ervaren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Het tekort aan mondmaskers is daar spijtig genoeg het meest uitgesproken voorbeeld van. Maar ook de handschoenen en de voorschoten in de verzorgingssector worden in één adem genoemd.
Ongetwijfeld zijn er nog andere producten.

Waarom is de productie van heel wat goederen en middelen verplaatst van België naar het vaak verre buitenland?
Simpel, omdat het elders goedkoper en soepeler produceren was.
Minder regels, minder voorschriften, minder en meer flexibeler arbeidsvoorwaarden, minder sociale voorzieningen en zeker geen sociale zekerheid. Maar vooral goedkoper arbeidskrachten.
Een aantal van die activiteiten zijn al jaren verplaatst naar het buitenland toen hier zeker nog geen krapte op de arbeidsmarkt was. Dat kan dus zeker niet als reden aangehaald worden.

Menen we het nu echt dat we na de Coronacrisis een aantal zaken anders gaan aanpakken?
Ik hoop het, maar heb mijn twijfels. Mensen vergeten immers snel. Bovendien krijgen we zelfs in deze echte crisistijden het individualisme van heel wat personen niet onderdrukt.

Als we het echt menen, moeten we een grotere rol toekennen aan de sociale economie en personen, die het nu moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Het zijn immers vaak precies eenvoudige opdrachten en werken, die in het verleden uitbesteed zijn aan het verre buitenland.
Het is de uitdaging, neen zelfs de opdracht om een grondige screening te houden welke producties we eventueel terug kunnen halen naar België ten koste van landen met minder goede arbeidsomstandigheden en vooral lagere lonen. En hierbij moet er sterk aandacht besteed worden aan de sociale economie. Voorschoten zijn bijvoorbeeld zo een product, waarvoor de omschakeling snel kan gaan. Maar ongetwijfeld zijn er nog aantal andere.

Via de sociale economie kunnen we net ook de groep van de harde kern werklozen aan de slag krijgen.
Dat is nodig als we de tewerkstellingsgraad willen opdrijven.
Is dat niet één van de hoofddoelen van de Belgische en de Vlaamse regering? Hoewel dat nu misschien wat naar de achtergrond zal verschuiven met de economische crisis, die voorspeld wordt.

De regeringen geven nu heel wat geld uit om de economische gevolgen van de Coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Moet ook op korte termijn. Maar er zijn eveneens lange termijn beslissingen nodig en daar past precies mijn voorstel in.”