Daar komen de schutters!

Op zaterdag 20 juni 2009 is op het domein Terbiest onder ruime publieke belangstelling de vernieuwde schietstand officieel in gebruik genomen.


De Sint-Truidense Karabijn- en Pistoolschutters (SKPS) komen in de plaats van Stichting Omnisport Sint-Joris (SOS) Terbiest.
Een aantal schutters van de Haspengouwse Karabijn - en Pistoolschutters (HKPS) en SOS-Terbiest hebben de krachten gebundeld in de nieuwe vereniging SKPS.
HPKS was sinds 1969 gevestigd in Jeuk, momenteel gemeente Gingelom.

Deze realisatie is nog maar eens het beste bewijs dat onze subsidiereglementen, die we sedert 1995 ingevoerd hebben naar het verenigingsleven toe, nog altijd ‘werken’.”, aldus schepen van sport
Johnny Vangrieken/> en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.
“Een grote groep enthousiaste vrijwilligers heeft gedurende maanden hard gewerkt om deze accommodatie (opnieuw) in orde te krijgen.”

Via het bestaande subsidiereglement voor sportverenigingen heeft de stad Sint-Truiden 12.557,38 EUR bijgedragen in deze vernieuwde schietstand, onder andere voor elektriciteitswerken, sanitaire voorzieningen en verfwerken.

“Wij blijven ons principe van ‘sport in de breedte’ trouw.”, aldus
Johnny Vangrieken/> en
Ludwig Vandenhove/>, “ook voor zogeheten harde sporten, die vaak in andere gemeenten en steden geen plaats krijgen. De schutterssport behoort daar onder andere toe.”

Iedereen moet de kans krijgen om haar/zijn sport te beoefenen.”, aldus
Ludwig Vandenhove/>. “Indien het gaat om harde en/of sporten, die enig risico met zich meebrengen, moet dit wel gebeuren binnen een zeer duidelijk afgebakend, eng wettelijk kader waaraan iedereen zich dient te houden. Dit is bijvoorbeeld ook de reden waarom ik altijd rally’s toegelaten heb op het grondgebied van Sint-Truiden.
Anders wordt er onverbiddelijk opgetreden: goede afspraken maken goede vrienden!
In diezelfde context horen in de schutterssport enkel schutters plaats, die administratief met alles in orde zijn en alle regels en afspraken respecteren, geen cowboys!”

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal de accommodatie op het domein Terbiest blijven gebruiken als oefenstand, hetgeen heel wat verplaatsingen bespaart. Bovendien betekent hun aanwezigheid als ‘schutter’ een bijkomende garantie dat alles er wettelijk verloopt.

“En er bestaan nog plannen voor deze nieuwe club SKPS.
De bedoeling is de schietstand te verlengen van 23 meter/> tot een officiële 25 meterstand en om te bouwen van een zogeheten klasse B naar klasse A, waardoor een breder gamma aan disciplines kan beoefend worden.”, zeggen
Johnny Vangrieken/> en
Ludwig Vandenhove/>.
Op onze steun en die van de sp.a kunnen ze alleszins rekenen! Dit project is immers nog maar eens een bewijs van wat we op het domein Terbiest gerealiseerd hebben naar het brede verenigingsleven toe!

“Ik ben fier de ridder van dat soort barakken te zijn.”, besluit
Ludwig Vandenhove/>.

 

Zie ook de teksten ‘Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) wil verenigingen op het domein Terbiest houden!’ en ‘Schutters, u wordt niet in de kou gelaten!’ en de uitspraak ‘Fier’ op deze website.