Is de asielzoekersproblematiek zo nieuw?

“Neen”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Zeker inhoudelijk en qua (praktische) problemen niet, alleen is de omvang nu vele malen groter.”

“Als ik nu heel wat mediaberichten volg en veel gemeentebestuurders bezig hoor, krijg je de indruk dat de vreemdelingenproblematiek wel nieuw is en dat er veel tot nu ongekende kleine en grote problemen opduiken. En dat is niet correct of moet minstens sterk genuanceerd worden.

Als bewijs van mijn stelling vindt hieronder het interview met mij als burgemeester van de stad Sint-Truiden uit 2007 in het boek ‘Meer dan een bed. Twintig jaar opvang van asielzoekers’ (1).

Wat wel duidelijk is: onze Vlaamse maatschappij is sedertdien (nog) meer naar rechts opgeschoven en de onverdraagzaamheid is (nog) toegenomen.
Ja, dat beangstigt mij.”
(1) GEVAERT, J., RYDBERG, E. Meer dan een bed. Twintig jaar opvang van asielzoekers. Berchem, EPO vzw, 2007, 167 pp.

Zie ook Zelfs vluchtelingen zijn niet gelijk! van 12-07-2015 en Is er een verband tussen internationale en lokale politiek? van 03-10-2012 op deze website.