De democratie is niet dood

De democratie is niet dood nu de verkiezingsresultaten slecht zijn voor ons als sp.a en de N-VA gewonnen heeft.” - Vlaams sp.a-parlementslid Bruno Tobback tijdens de fractiedag van sp.a in ‘de Tricoterie’ in Brussel (Théodore Verhaegenstraat 158).

Ik ben het eens met Bruno”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
We moeten ons bestaande verkiezingssysteemsysteem trachten te verbeteren met alle mogelijke middelen en voorstellen, maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien. Bovendien, met alle respect voor diegenen die ze lanceren, vind ik bepaalde voorstellen gewoon losse flodders.

Ik geloof ook in alle mogelijke vormen van burgerparticipatie, maar uiteindelijk moet er beslist worden.
Als burgerparticipatie de norm wordt bij alle beslissingen, dreigen we binnenkort niets meer te beslissen, zelfs niet of er al dan niet bomen in een straat komen, of er al dan niet een verkeersdrempel in een straat komt, etc.
Ik kan erover meespreken als gewezen burgemeester van Sint-Truiden en nu als gedeputeerde van Leefmilieu bij het al dan niet plaatsen van windturbines.”

Zie ook Democratie en eigen langetermijnbelang van 07-08-2015, Limburgse windatlas voorgesteld van 29-10-2014 en Rechtstreekse burgerparticipatie in windmolens van 20-09-2013 op deze website.