"De ene CD&V-er is de andere niet!"

Een krantenbericht van woensdag 23 januari 2008: “Minister-president Kris Peeters (CD&V) fluit Vlaams minister van Begroting Dirk Van Mechelen terug omdat hij aankondigt om eventueel de Vlaamse korting op de personenbelasting op te trekken naar 200,00 euro.
Kris Peeters zegt dat hij graag zou hebben dat Dirk Van Mechelen en alle andere Vlaamse ministers zich onthouden van dit soort aankondigingspolitiek”.


Tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 21 januari 2008 suggereerde CD&V-fractieleidster
Veerle Heeren/> om de dienstenbelasting af te schaffen, al dan niet beseffende dat het al moeilijk genoeg zal zijn om de begroting 2008 in/> Sint-Truiden in evenwicht in te dienen zonder belastingsverhoging.
Ook dit is écht aankondigingspolitiek!

U merkt het: de ene CD&V-er is de andere niet!