'De Haltetuin' bij de KIDS

Op dinsdag 26 september 2017 werd 'de Haltetuin' bij de vzw KIDS in Hasselt (Borggravevijverstraat 9) officieel geopend.

Gedeputeerde van  Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove was aanwezig.

"Een schitterend project", zegt Ludwig Vandenhove. "Wij ondersteunen het dan ook graag met biodiversiteitssubsidies voor 16.336,70 euro (‘Reglement betreffende de subsidiëring van biodiversiteitsprojecten’).

De vzw KIDS wil de biodiversiteit in de schoolomgeving versterken en dit integreren zowel in het lager, als in het secundair onderwijs.
De school heeft hiervoor een braakliggend perceel achter de sporthal ingericht als moestuin (‘de Haltetuin’).
Met deze schooltuin wordt een plaats gecreëerd waar de leerlingen 'de wondere wereld' van een moestuin kunnen ontdekken en beleven. Zo kan het leerkrachtenteam samen met de kinderen werken aan een draagvlak voor natuur en biodiversiteit in de eigen school. Bovendien kan deze tuin een uitlaatklep bieden voor kinderen, die het moeilijk hebben met een ganse dag aan een bank(je) te zitten en kunnen ze zich toch zinvol bezig houden met bijleren.
In de nabije toekomst komen er nog twee buitenklasjes bij.

Proficiat aan de directie en heel het team dat meewerkt aan dit initiatief.
Dit soort initiatieven is minder een kwestie van geld maar wel van vrijwillige inzet van organisatie en personeel. Ik merk dit ook in andere scholen”.

Zie www.kids.be.

Zie onder andere Moestuin zorgt dat KIDS helemaal openbloeien. www.tvl.be/nieuws, 26-09-2017. Kinderen van KIDS werken met veel plezier in de nieuwe haltetuin. Het Belang van Limburg / Goednieuwskrant, 03-10-2017, p. 8.

Zie ook Ludwig Vandenhove bezoekt KIDSbos  van 28-06-2017 Natuurbeleefpad Rietland geopend  van 23-05-2017 op deze website.

 

Tags: