De industriële geschiedenis van Sint-Truiden in één magazine!

Steunpunt voor Industrieel Wetenschappelijk Erfgoed, SIWE vzw, besteedt een volledig magazine aan de beschrijving van het industriële erfgoed in Sint-Truiden.
Het magazine geeft een inkijk in het economische en industriële verleden van de stad.

De uitgave draagt de titel: ‘Sint-Truiden, industriële geschiedenis en industrieel erfgoed tussen fruitbomen, abdijen en kastelen’.

 

 

 

 

De publicatie werd voorgesteld op maandag 25 januari 2010 in brouwerij 'De Bink', Naamsesteenweg 469 te Sint -Truiden.
De locatie kan niet symbolischer zijn!

 

 

SIWE vzw geeft driemaal per jaar een tijdschrift uit.
Recent besliste de redactie om jaarlijks een magazine integraal te wijden aan een Vlaamse provinciestad.
Sint-Truiden krijgt als eerste deze eer.

 

 

Het tijdschrift geeft in tachtig pagina’s een overzicht van het overblijvende en verdwenen industriële erfgoed in de stad. 
Wie denkt dat de economische geschiedenis van Sint-Truiden enkel bestaat uit fruit en fruitverwerking, vindt in deze publicatie het tegendeel.
Fruitverwerking vormt de hoofdmoot, maar is niet de enige industriële activiteit. Industrieel erfgoed is onder andere ook de glas-, suiker- en metaalnijverheid.

 

SIWE vzw nam de volledige inhoudelijke verwerking van dit tijdschrift voor haar rekening.
Mevrouw Dominique Zenner, huisfotografe van SIWE vzw, voerde het onderzoek uit, nam de foto’s en schreef de teksten. 
Ze consulteerde daarvoor publicaties, die al over het onderwerp verschenen en bracht alles op een logische wijze samen in één geheel.

 

 

“De informatie, die ik opdeed via erfgoedpublicaties en geschiedkundige werken over Limburg en Sint-Truiden, werd intensief getoetst tijdens mijn veldwerk, waarbij ik ongeveer 5000 foto’s maakte, gesprekken aanknoopte en interviews afnam van bevoorrechte getuigen.
De rijkdom van het grote aantal gediversifieerde en verspreide erfgoedrelicten heeft mij verbaasd”, aldus mevrouw Dominique Zenner.

 

 

 

 

Erfgoedcel  Sint-Truiden schenkt een gratis exemplaar aan alle erfgoedverenigingen in Sint-Truiden.
Wie graag een exemplaar wil kopen aan 6,00 EUR, kan vanaf dinsdag 26 januari 2010 terecht bij Toerisme Sint-Truiden, Grote Markt  44, 3800 Sint-Truiden.

 

 

"Ik ben bijzonder blij met deze publicatie.", zegt burgemeester -federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. "Ook de snelheid waarmee alles is gegaan, is het vermelden waard:de idee is ontstaan tijdens het groot verlof en het tijdschrift was al klaar medio december 2009.
Het zegt alles over het engagement van de auteur(s) en de initiatiefnemer(s).

 

 

Hieronder vindt u het integrale voorwoord van Ludwig Vandenhove.

 

 

Voorwoord

 

 

Wat kunnen de gevolgen zijn als een ex-studente van u uit Gent, aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen te Schaarbeek, mevrouw Dominique Zenner, ineens mails begint te sturen met de melding dat ze de laatste tijd veel in Sint-Truiden is (geweest) en dat ze u wel eens opnieuw wil ontmoeten?
Niet wat velen nu denken, wel iets heel anders.

 

 

Het resultaat hebt u in de hand: het eerste nummer van het tijdschrift van het Steunpunt voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE) VZW, waarbij één bepaalde Vlaamse stad extra in de kijker geplaatst wordt.
De bedoeling van de vereniging is jaarlijks een andere stad uit een bepaalde provincie aan bod te laten komen en Sint-Truiden in Limburg bijt de spits af.

 

 

Als stad Sint-Truiden voeren wij vooreerst een zeer actief monumentenbeleid.
Wij beschikken over 245 beschermde monumenten (inclusief landschappen en stads- en dorpsgezichten) en zijn daarmee de zesde monumentenstad in Vlaanderen en de belangrijkste in Limburg.
Sint-Truiden telt talrijke kerken en kloosters.
Elk jaar wordt met veel succes deelgenomen aan de Open Monumentendag (OMD) en sedert 2001 wordt er jaarlijks voor een specifieke publicatie gezorgd.
Belangrijk in dit verband zijn de door de United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) erkende gebouwen/sites: het Sint-Agnesbegijnhof is daarin opgenomen, naast 12 andere Vlaamse begijnhoven. Ook het Sint-Truidense stadhuis met belfort is opgenomen in de UNESCO-lijst onder de categorie Belforten in Frankrijk en België.

 

 

 

 

Wij hebben eveneens een zeer actieve erfgoedcel, erkend door de Vlaamse regering sinds 2006.
De bedoeling van deze erfgoedcel is dat ze, op vraag van de Vlaamse overheid, in de komende jaren nauwer gaat samenwerken met deze van Tongeren, zodanig dat de regio Haspengouw (nog) beter bestreken wordt.
Deze erfgoedcel voert een zeer actieve politiek, die erop gericht is zoveel mogelijk verenigingen, zoals heemkundige kringen en personen, die onder allerlei vormen bezig zijn met het roerend erfgoed van Sint-Truiden, te begeleiden en te ondersteunen.

 

 

Tot slot hebben wij een uitgebreid stadsarchief dat gevestigd in de historische abdijsite.

 

 

U merkt dat wij als stad Sint-Truiden heel wat aandacht hebben voor ons verleden in de meest brede betekenis van het woord en dat we er alles aan doen om het te ontsluiten en toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek: de echte geïnteresseerden, maar evenzeer de al dan niet toevallige bezoekers en/of toeristen.
Hierbij zijn we permanent op zoek naar nieuwe, originele vormen.
Vermeldenswaard in dit verband zijn zeker de geogidsen van de hand van professor doctor Pierre Diriken, die heel wat informatie bevatten over het onroerend en roerend patrimonium in Sint-Truiden en in de verschillende kerkdorpen (DIRIKEN P. dr. e.a., Geogids Sint-Truiden Rondom, Georeto, Kortessem, 2009, pp. 176).

 

 

Ik was dan ook bijzonder blij toen professor doctor Patrick Viaene, voorzitter van SIWE VZW, mij het aanbod deed om deze specifieke publicatie rond Sint-Truiden te maken. Immers, het industrieel en wetenschappelijk erfgoed is tot nu toe een item waarin wij in ons beleid minder systematisch aandacht voor gehad hebben. Wij hebben er wel al eens één en/of enkele activiteiten rond georganiseerd bij een erfgoeddag en/of een OMD-dag, maar dit initiatief vult dus een zekere leemte op.

 

 

 

 

Deze publicatie sterkt mij nog meer in mijn beleidsvisie dat de Vlaamse overheid en gemeenten/steden onroerend en roerend erfgoed in de meest brede betekenis van het woord samen moeten aanpakken en behandelen en vooral samen moeten ontsluiten voor de burger. Vaak zijn ze immers historisch onlosmakelijk met mekaar verbonden.

 

 

In Sint-Truiden zijn wij al bezig met deze beleidsvisie een stuk in de praktijk om te zetten.
Deze publicatie, met bijzondere aandacht voor industrieel en wetenschappelijk erfgoed, kan deze optie enkel nog maar versterken en versnellen.

 

 

Als burgemeester ben ik verheugd dat we weer een nieuwe specifieke publicatie hebben, die over de stad Sint-Truiden handelt.
Ondanks de toenemende informatisering, digitalisering, etc. blijf ik geloven in het geschreven woord.

 

 

Geef mij maar een boek, brochure of tijdschrift dat je nog eens kan vastpakken!

 

Mijn dank gaat uit naar iedereen, die op de ene of andere manier heeft meegewerkt aan dit initiatief.
In het bijzonder bedank ik SIWE VZW, auteur en fotografe Dominique Zenner en professor doctor Patrick Viaene.

 

 

Veel leesgenot en steeds welkom in Sint-Truiden!

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
federaal volksvertegenwoordiger  
 

 

 

Voor meer informatie kan u terecht bij:
- professor doctor Patrick Viaene, voorzitter SIWE vzw, eindredacteur en verantwoordelijke uitgever SIWE-Magazine, 0474-25 85 86, paiviaene@hotmail.com;
- Angelique Thoelen van de Erfgoedcel Sint-Truiden, 011-70 18 33, 0498-93 91 37, angelique.thoelen@sint-truiden. 

 

 

Zie ook de website www.siwe.be en www.erfgoedcelsinttruiden.be.

 

Hierover is op 27 januari 2010 een artikel verschenen in Het Nieuwsblad en in Limburg Actueel en op 4 februari 2010 in het Belang van Limburg.
Op 3 februari 2010 werd dit item ook uitgezonden op TVPubliek van TVL.