De maatschappij wordt elke dag meer onverdraagzaam!

"De maatschappij wordt elke dag meer onverdraagzaam!", zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> naar aanleiding van een recent gebeuren op het containerpark van Sint-Truiden.


Containerparkwachter René Erumba, die van Congolese origine is en 'wereldberoemd' is in Sint-Truiden, heeft op 17 december 2009 een klacht ingediend bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wegens racisme tijdens de uitvoering van zijn werk.

Ludwig Vandenhove/> heeft zich namens het stadsbestuur van Sint-Truiden burgerlijke partij in deze discriminatiezaak gesteld.

Een bezoeker van het containerpark viel René Erumba op 17 december 2009 verbaal aan naar aanleiding van een woordenwisseling over het gebruik van de diensttelefoon.
Volgens René Erumba werden woorden als ‘gij zwarte aap, ga terug naar de brousse’ gebruikt, die hij als racistisch ervoer.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken maakte een proces-verbaal op wegens ‘aanzet tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon (racisme en xenofobie)’ dat werd overgemaakt aan de procureur des konings in Hasselt.

Ludwig Vandenhove/>: “Aangezien René Erumba op het moment van de feiten aan het werk was voor het stadsbestuur van Sint-Truiden, stellen wij ons burgerlijke partij in deze zaak.
Het stadsbestuur pleit al jaren op alle mogelijke manieren en met allerhande acties voor meer verdraagzaamheid tussen diverse culturen, nationaliteiten, rassen, …
Als er zich dan dergelijke incidenten voordoen, staan wij als eerste klaar om onze werknemers bij te staan.
Dergelijk gedrag kunnen wij niet tolereren.   

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Hij heeft ook al enkele malen klacht ingediend als hij discriminerende en/of racistische mails ontving.

Hierover is op 21 februari 2010 een artikel verschenen in Het Nieuwsblad en op 22 februari 2010 in/> De Morgen, Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws.
Op 22 februari 2010 is er ook een item uitgezonden op TVLimburg.

Zie ook de teksten 'Nog meer poëzie in Sint-Truiden' van 13 oktober 2008 en 'Nieuwe campagne voor verdraagzaamheid!' van woensdag 1 april 2009 op deze website.