'De NAVO kan deze oorlog nooit winnen, de Taliban kan ze nooit verliezen'

Deze uitspraak deed Nederlands oorlogsverslaggever Arnold Karskens in de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op dinsdag 17 juni 2008 onder voorzitterschap van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Er was heel wat interesse, zowel van de pers, als van de parlementsleden voor deze door de sp.a afgedwongen hoorzitting over het al dan niet sturen van bijkomende troepen en/of F16’s naar het zuiden van Afghanistan.

 

 

 

 

Naast oorlogsverslaggever Arnold Karskens, kwamen ook professor doctor Luc De Vos van de Koninklijke Militaire School en de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en Tim Bogaerts van Pax Christi aan het woord.

 

 

“Deze uitspraak van Arnold Karskens kan niet beter weergeven welke de houding van de sp.a in het algemeen en van mij in het bijzonder is rond de houding van de huidige regering in verband met het bijkomend sturen van troepen naar Afghanistan”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Uitspraken zeggen soms meer dan lange teksten of lange betogen!”