De nieuwe natuurkalender is er weer

De natuurkalender januari-juni 2015 is gepubliceerd.
Hierin wordt een overzicht gegeven van de wandelingen, cursussen en andere educatieve activiteiten, die de komende 6 maanden doorgaan in de Limburgse natuur.

De natuurkalender is een initiatief van de Limburgse Natuurgidsen, het Natuur InformatiePunt (NIP), het Limburgs Natuur- en Milieueducatief Netwerk  (LIMNET) en het Provinciaal Natuurcentrum (PNC).
Het volgende overzicht van de periode juli tot en met december 2015 verschijnt op 1 juli 2015 in dezelfde kalendervorm.

Hieronder vindt u het voorwoord van gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Wie een gratis exemplaar wenst, kan terecht bij Johan Geusens via johan.geusens@limburg.be of kan dit downloaden via de website www.pnc.be.

 

Zie ook De nieuwe natuurkalender is er van 03-07-2014 op deze website.