De nieuwe natuurkalender is er weer

De natuurkalender juli-december 2015 is gepubliceerd.
Hierin wordt een overzicht gegeven van de wandelingen, cursussen en andere educatieve activiteiten, die de komende 6 maanden doorgaan in de Limburgse natuur.

De natuurkalender is een initiatief van de Limburgse Natuurgidsen, het Natuur InformatiePunt (NIP), het Limburgs Natuur- en Milieueducatief Netwerk  (LIMNET) en het Provinciaal Natuurcentrum (PNC).
Het volgende overzicht van de periode januari tot en met juni 2016 verschijnt in dezelfde kalendervorm.

Hieronder vindt u het voorwoord van gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Wie een gratis exemplaar wenst, kan terecht bij Johan Geusens via johan.geusens@limburg.be of kan dit downloaden via de website www.pnc.be.

Zie ook 'Limburg wild van bijen' van 02-04-2015 en De nieuwe natuurkalender is er weer van 19-12-2014 op deze website.