De STROOMlijners

“De provincie Limburg en een aantal partners starten een nieuwe campagne ‘De STROOMlijners’ op om elektriciteit te besparen”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Deze campagne was gepland en heeft niets te maken met het eventueel dreigend elektriciteitstekort tijdens de komende weken of maanden.
Wij kiezen voor duurzame en lange termijnacties.”

“Limburg heeft in het verleden, samen met andere instanties, zoals Infrax, al heel wat campagnes opgezet om de Limburgers aan te zetten tot een zuiniger stroom- en verwarmingsverbruik. Zo waren er Klimaatwijken, Energiejacht op maat, Ik doe ze uit! en vorig jaar Warm Limburg”, aldus Ludwig Vandenhove.

Op vrijdag 28 november 2014 was er een startdag voor de Limburgse gemeenten in Sportcentrum Olympia in Hasselt (Kuringersteenweg 242).

Mijn realisme heeft mij de klimaatdoelstellingen voor onze provincie Limburg doen bijstellen”, zegt  Ludwig Vandenhove.
“In 2010 werd door de provincie Limburg de ambitie om klimaatneutraal te worden in 2020 geformuleerd, maar al snel bleek dit niet haalbaar.

Aan het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) werd de opdracht gegeven om een nulmeting uit te voeren en scenario’s voor te stellen om klimaatneutraal te worden.
Deze scenario’s gaan uit van een hele reeks acties en maatregelen, die nodig zijn om deze klimaatdoelstelling te behalen.

De bedoeling is nu om tegen 2020 een CO2-reductie met 30% te realiseren en klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

Eén van de belangrijkste maatregelen om dat doel te bereiken, is de verlaging van het elektriciteitsverbruik voor apparaten en verlichting naar 2 000 kilowattuur (kWh) per woning (het huidige verbruik ligt tussen de 3 500 en 4 000 kWh per gezin).
Voor de uitwerking van de campagne ‘De STROOMlijners’ mikken we op een vermindering van het elektriciteitsverbruik met 10% per gezin.

Maar er zijn nog andere redenen om elektriciteit te besparen:
-de kostprijs van de elektriciteit, die dreigt verder te stijgen.
Elektriciteit besparen is geld besparen;
-het huidige risico op een black-out deze winter.
Omwille van de huidige productiecapaciteit  in België lopen we onder bepaalde omstandigheden (erg koud, windstil en donker weer) risico op stroomonderbreking;
-een lager elektriciteitsverbruik maakt het gemakkelijker en goedkoper om zelf groene stroom te produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen.
Besparen is prioritair, dan pas kan geïnvesteerd worden in zonnepanelen.”
Kortelings wordt de campagne ‘De STROOMlijners’ officieel voorgesteld.

 

Zie onder andere Limburgse verwarmingscampagne een succes! van 04-06-2014 en ‘Energiejacht op Maat’ van start in Limburg van 09-12-2013 op deze website.