De Vlaamse provincies, jouw streekmotor, ook in de toekomst

Campagnebeeld VVP

"Ik ben akkoord met die visie van de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), maar met de huidige samenstellingen van de Vlaamse deputaties geloof ik totaal niet in de realisatie ervan", zegt provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"De N-VA is eerlijk: zij blijven gaan voor de afschaffing van de provincies.
De CD&V is, zoals tijdens de vorige legislatuur, hypocriet en maakt de kiezer weer iets wijs.
Hun Limburgse verkiezingsslogan is 'Limburg. Voorbeeld voor Vlaanderen'. Dat is duidelijk, maar tijdens de huidige legislatuur waren ze ook voor het behoud van de provincie Limburg, maar ondertussen hebben ze wel meegewerkt aan de afbouw ervan.
Nog een mooi voorbeeld: CD&V-Vlaams parlementslid An Christiaens heeft al diverse keren de media gehaald met haar protest over de afschaffing van de Limburgse muzikale projecten Limbomania en DJ-Mania. Maar ondertussen heeft zij in het Vlaams parlement wel meegestemd dat de provincies geen jeugd- of cultuurbeleid meer mogen doen.
Je moet maar durven!

CD&V en N-VA vormen de belangrijkste partijen in de diverse Vlaamse deputaties, bijgevolg ook in de VVP.
Tijdens de vorige legislatuur, toen ik zelf nog lid was van het directiecomité van de VVP, was het net hetzelfde: interne straffe verklaringen, naar buiten uit de Vlaamse regering steunen.
In feite gijzelen deze partijen de VVP, die 'de vakbond van de provincies' is, om sluiks mee te werken aan de afschaffing van diezelfde provincies.

Wie gelooft die mensen nog?

De sp.a is de enige geloofwaardige partij bij de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 inzake behoud van de provincies.
Mocht ik verkozen zijn in het Vlaams parlement op zondag 26 mei 2019, zal ik mij zeker roeren in dat debat."

Foto: www.vlaamseprovincies.be (VVP)