De wijkinspecteur

Op donderdag 17 november 2016 was gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove weer te gast in het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) om een voordracht te geven voor de wijkinspecteurs-in-opleiding in het kader van het vak Excellente Politiezorg (EPZ).

"Ik blijf de functie van wijkinspecteur belangrijk vinden, ook en misschien vooral in deze tijden van terreurdreiging.
De functie van wijkinspecteur blijft sterk onderschat in de politiewerking.
Voor mij is de basis van gemeenschapsgerichte politiezorg voldoende aandacht, middelen en mensen voor de wijkwerking", aldus Ludwig Vandenhove.

"Het is goed als politicus met beleidsverantwoordelijkheid qua veiligheid en qua veiligheidsopleidingen om ook de praktijk eens mee te maken.
Ik heb weer maar eens ervaren dat het dringend nodig is om politiemensen-in-opleiding meer maatschappelijke en politieke achtergrond mee te geven.
Een inbedding van het politieonderwijs in het reguliere onderwijscircuit zou hier mogelijks een oplossing kunnen bieden.
Hetzelfde geldt voor het gegeven burgerzin. De ambitie moet immers blijven dat toekomstige politievrouwen of -mannen een voorbeeldrol proberen te spelen in onze maatschappij.

En een beetje frustrerend voor mij als verdediger van de overheid: hoe personen die hun volledige opleiding en carrière betaald worden met belastinggeld tegenover die overheid staan. Ook bij (sommige) politiemensen viert het individualisme blijkbaar hoogtij.
De discussie of er politie of militairen op straat moeten zijn tegen de terreurdreiging wordt blijkbaar door sommigen enkel gevoerd met als argument 'als wij het maar niet moeten doen'.
Frustrerend, maar ook een beetje beangstigend in een democratisch bestel, waarin politiediensten een belangrijke rol hebben." 

 

Zie ook Ludwig Vandenhove spreekt over de wijkinspecteur van 12-04-2016 op deze website.