De wolf (1)

De wolf was natuur en als de natuur schade deed aan de landbouw dan moest dat voor de volle honderd procent betaald worden ...

Als landbouwschade door de natuur moet vergoed worden, zou dat ook omgekeerd zo moeten zijn ...

  • (1) Sil Janssen, Editoriaal, Tweemaandelijks magazine Natuurhulpcentrum VZW, juni 2019, pagina 1.
  • Zie onder andere ook "Goed of slecht nieuws?" van maandag 5 februari 2018 op deze website.