Delegatie uit zustergemeente Nueva Guinea (Nicaragua) op bezoek!

Ruim vijf jaar geleden ondertekende de stad Sint-Truiden een officiële stedenband met Nueva Guinea in Nicaragua, ongeveer zo groot als Limburg.
Sindsdien werden tal van projecten en acties uitgevoerd in onze partnergemeente.

De versterking van de stedenband met Nueva Guinea is één van de speerpunten van het beleidsplan 2008-2012 voor ontwikkelingssamenwerking.
‘Aandacht voor jeugd en jongeren in Nueva Guinea en concrete acties voor hen ontwikkelen’ werd als prioriteit opgenomen.

In het kader van deze doelstellingen ontvangt de stad Sint-Truiden, in samenwerking met Nicaraguacomité Sint-Truiden V.Z.W. (NCST V.Z.W.) en de jongerengroep Niquipo Sint-Truiden, tussen 12 en 30 juli 2008, 10 Nicaraguaanse partners.
Samen met hen zal er gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van de jeugdwerking in Nueva Guinea en nog andere projecten waarbij onze stad haar kennis en enthousiasme kan inzetten.

“Deze uitwisseling is niet enkel leerrijk voor de Nicaraguanen, wij Truienaren kunnen van hen leren hoe je met veel minder toch veel meer levensvreugde kunt beleven.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Deze stedenband vervult een belangrijke rol in de bewustmaking en sensibilisatie van de bevolking van Sint-Truiden rond de thema’s verbonden aan ontwikkelingssamenwerking en aan aanverwante onderwerpen zoals migratie, interculturele relaties, duurzaamheid, integratie, etc.
Essentieel is ook dat de jeugd een belangrijke schakel in deze uitwisseling vormt.”