"Democratie mag geld kosten"

Lijst Dedecker heeft blijkbaar berekend dat het bestuursapparaat in ons land per Vlaming jaarlijks 62,76 euro kost.


In de typisch populistische stijl van deze partij willen ze hiermee de sympathie van de bevolking opwekken dat dit veel geld is, zeker gezien de huidige politieke problemen in België.


Maar, mijnheer Jean-Marie Dedecker en beste leden van de partij, hoeveel burgers in de wereld, die vechten voor democratie, zouden graag dit bedrag - tenminste als ze dat geld zouden hebben, want het gaat meestal over landen, waar er grote armoede en hongersnood heerst! - willen betalen om in een democratie te leven?


Is dit niet het probleem zoals ik al zo vaak gezegd heb: wij hebben het zo goed en wij vinden de democratie zo vanzelfsprekend, dat we zelfs niet meer bereid zijn om ervoor te betalen en zeker niet beseffen wat we ervoor in ruil krijgen.


Voor mij mag democratie geld kosten!


Zie ook de uitspraak "Is er een verband tussen armoede en democratie?" op deze website.