Democratische controle!

In een brief vorige week, aan voorzitter François-Xavier de Donnéa vroeg burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove de dringende samenkomst van de bijzondere commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten.

“Hiertoe zijn er veel redenen, maar vooral het herstel van het vertrouwen van de bevolking in de (federale) politie is dringend noodzakelijk na de verschillende ‘politie-affaires’ gedurende het laatste half jaar.”, zegt Ludwig Vandenhove. Bovendien is er recent een nieuwe voorzitter aangeduid van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) in de persoon van de heer Bart Van Lijsebeth, voormalig Antwerps procureur des Konings.

 

 

 

 

Voorzitter François-Xavier de Donnéa reageerde positief op de oproep van federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove en de bijzondere commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten zal morgen, woensdag 28 januari 2009, plaatsvinden.

 

 

Hieronder vindt u de integrale versie van de brief.

 

 

Geachte heer minister van Staat en voorzitter
Geachte collega

 

 

Vooreerst wil ik u proficiat wensen met het voorzitterschap van de bijzondere commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten, nu kamervoorzitter Patrick Dewael zich, al dan niet voorlopig, door u in die functie laat vervangen.

 

 

Als lid van deze commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten zou ik u willen verzoeken om bij hoogdringendheid deze commissie samen te roepen. Volgens mij zijn er immers genoeg elementen, die dit verrechtvaardigen.

 

 

Ik som er enkele op:
- tijdens de laatste vergadering van dinsdag 28 november 2008 was afgesproken zowel de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, als de toenmalige minister van Justitie Jo Vandeurzen te horen over een aantal ‘politiedossiers’.
Het is niet omdat beiden deze functies nu niet meer uitoefenen dat wij als parlementair orgaan bij uitstek hun visie als toenmalige politieke verantwoordelijken niet meer zouden mogen kennen;
- sindsdien is er het nieuwe feit dat commissaris-generaal Fernand Koekelberg klacht ingediend heeft tegen onbekenden wegens mogelijke antidatering en schriftvervalsing van de ministeriële besluiten waarmee twee van zijn secretaressen werden gepromoveerd;
- de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt laat weten dat hij zich laat vervangen in het tuchtonderzoek tegen de politietop door minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht;
- de actuele stand van zaken van de desbetreffende dossiers;
- de persartikels over de zogeheten ‘grote bocht’, die het Comité P zou genomen hebben in het dossier van de tuchtprocedure tegen commissaris-generaal Fernand Koekelberg;
- het onderzoek van het Comité P in verband met een aantal politiemensen, die wapens zouden verkocht hebben, die in het kader van de nieuwe wapenwet door burgers zijn ingeleverd.

 

 

Kortom, zonder volledig te zijn, agendapunten genoeg om één of zelfs meerdere vergaderingen te vullen.

 

 

 

 

 

Daarbij komt nog dat wat mij betreft:
- de bijzondere commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten als parlementair orgaan bij uitstek regelmatig zou moeten vergaderen opdat wij als parlementairen onze democratische controle zouden kunnen uitoefenen;
- dat los van de individuele dossiers van het laatste jaar, het nu meer dan tijd wordt om een parlementair debat te voeren om beleidsconclusies te trekken uit hetgeen gebeurd is.
Ik denk hier op de eerste plaats aan een echte democratische controle van de federale politie.
Hoewel dit debat via de normale parlementaire weg moet gevoerd worden, lijkt het mij best en logisch dat dit voorbereid wordt in de bijzondere commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten met ondersteuning van het Comité P.

 

 

Ik hoop dat u, zeker mede met het oog op het herstellen van het vertrouwen van de bevolking in de (federale) politie, op mijn vraag zal ingaan.

 

 

Met collegiale groeten

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
federaal volksvertegenwoordiger