Deontologische codes: ik geloof er niet in

Lege provincieraadszaal

"Deontologische codes voor politici, ik geloof er niet in", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"In feite zijn deontologische codes hypocriet ten opzichte van de burger.Het moet de indruk geven dat alles serieus verloopt, niet minder en niet meer.

Een politicus, die zichzelf ernstig neemt, moet zichzelf een aantal regels opleggen.
Het is uiteindelijk de democratie, de burger, die oordeelt bij verkiezingen of 'de eigen deontologie' van een politicus goed is.
Wat dat betreft, geloof ik (nog) in ons democratisch systeem.

Waarom moet er iets apart zijn voor politici?
Naast de democratische controle, gelden voor hen evenzeer alle decreten en wetten, burgerlijk en strafrechterlijk.
De meeste deontologische codes vallen net in herhaling. Bovendien staat er in de meeste deontologische codes dat bij 'een overtreding' een commissie samengesteld wordt in de schoot van het orgaan waar het over gaat (bijvoorbeeld gemeente- of provincieraad) om te 'oordelen'. En dan wordt er meerderheid tegen oppositie gestemd.
Het is onbegrijpelijk dat politici kunnen oordelen over andere politici.
Tijdverlies en (meestal) zitpenningen uitbetalen."

Tijdens de gemeenteraad in Sint-Truiden van maandag 27 mei 2019 werd er een nieuwe deontologische code gestemd.
Als sp.a hebben we ons onthouden.

Foto: stadlimburg.be