Deze nota is niets meer dan een salvo van losse flodders!

Dat zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> in zijn functie als voorzitter van de Commissie voor de Landsverdediging over de beleidsnota van minister van Defensie Pieter De Crem.

Hieronder vindt u de integrale versie van het interview met het Belang van Limburg dat op woensdag 2 juli verscheen.

"Defensiebeleid De Crem is salvo van losse flodders" 

BRUSSEL - Voormalig Defensieminister André Flahaut (PS) noemt de beleidsnota van zijn opvolger en coalitiepartner Pieter De Crem (CD&V) "vaag, weinig coherent en weinig nieuwe accenten". Ook sp.a'er Ludwig Vandenhove schiet met scherp: "Deze nota is niets meer dan een salvo van losse flodders."

"Ik zal De Crem van nabij volgen om te beletten dat hij stommiteiten uithaalt", waarschuwde Flahaut gisteren. Ook sp.a-Kamerlid in de oppositie Ludwig Vandenhove gaat dat doen. Beiden zullen de minister vandaag al op de rooster leggen in de Kamercommissie Defensie. Maar wat is nu hun grootste kritiek op De Crems politieke oriëntatienota 2008-2011?

Personeel

Flahaut: "Het personeel staat niet centraal. Daar is men ongerust over het afzien van het gemengd loopbaanconcept, waarover het parlement tijdens de vorige legislatuur het licht op groen zette."

Vandenhove: "De Crem wil zonder inspraak hervormingen doorvoeren. De afvloeiing van 3.300 militairen tegen 2001 is onrealistisch, want hij heeft geen plan. Zo liegt hij als hij zegt dat dit jaar al 800 zijn vertrokken. Het zijn er maar 286. En wat de gemengde loopbaan betreft, daar spuit hij mist over, terwijl hij daar in de oppositie altijd tegen was."

Budget

Flahaut: "Het is onmogelijk om tegelijkertijd meer buitenlandse operaties uit te voeren, evenveel te investeren als gepland, en zelfs nog andere aan te kondigen. Dit moet allemaal betaald worden met een versnelde afbouw van het aantal effectieven, een rationalisering van de infrastructuur en de werkingskosten. Totaal onrealistisch!"

Vandenhove: "De Crem plant veel, maar zegt niet waar hij het geld zal halen. Hij schat de opbrengsten van domeinverkopen veel te hoog in, want hij vergeet de saneringskosten. En met 7.145 beroepsmilitairen moet Limburg de grootste garnizoensprovincie blijven."e_SClBBuitenlandse missies

Flahaut: "De Crem wil permanent 1.200 militairen op buitenlandse missies, maar die zijn er vandaag al. Hij wil ook 80 extra militairen naar Zuid-Afghanistan sturen, terwijl vanaf 1 september enkel 100 manschappen naar Kandahar zouden worden uitgestuurd om er de ontplooiing van vier F-16's te begeleiden. De verleiding om dit te doen is na zijn bezoek aan het Pentagon naar verluidt erg groot."

Vandenhove: "De Crem wil vooral een minister van Oorlog zijn, en niet van Vrede. Hij wil de vredesopdrachten terugschroeven, net terwijl de internationale gemeenschap hier zeer lovend is over ons leger. Ook sociale activiteiten voor ex-militairen en taptoes wil hij terugschroeven. Hij vergeet dat we hier met mensen te maken hebben."

Overheidsdienst?

Flahaut: "Het leger omvormen tot een Federale OverheidsDienst (FOD) is onmogelijk. Ik verdenk hem ervan de bevoegdheden van de Chef Defensie volledig over te dragen aan de nieuwe FOD-manager, die Nederlandstalig zal zijn."

Vandenhove: "Ik hoop niet dat hij die omvorming wil doen om benoemingen door te voeren. Overigens vindt de sp.a dat ook de Chef Defensie in het parlement moet kunnen ondervraagd worden."