Deze regering beslist niets!

De regering Herman Van Rompuy wordt gekenmerkt door immobilisme.
Dit gaat over dossiers, die bijna dagelijks het nieuws halen, zoals de asiel- en migratieproblematiek, maar ook over heel wat andere, daarom niet minder belangrijke, die veel minder in de actualiteit komen.


Zo is er onder andere de camerawet.

“De wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (de zogeheten camerawet) is op 21 maart 2007 gestemd nadat er een grondig debat met hoorzittingen aan vooraf gegaan is in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat, waar ik toen voorzitter van was. Met andere woorden, een wet, die het resultaat was van echt parlementair werk.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.

Al snel bleek de wet in de praktijk een aantal tekortkomingen te vertonen, zodat de politie problemen ondervond met de toepassing ervan op het terrein.
Zie de tekst ‘Zuinig met het gebruik van veiligheidscamera's!’ op deze website.

“Na gesprekken met een aantal politiemensen heb ik dan ook op 14 februari 2008 een wetsvoorstel ingediend dat een oplossing biedt voor deze eerder technische tekortkomingen.
Op mijn eerste parlementaire vraag hierover aan toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael op 4 juni 2008 bevestigde hij dat het parlement snel werk moest maken van deze aanpassingen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Ik heb nog begrip voor het gegeven dat deze aangelegenheid ‘politiek gespeeld’ wordt en dat mij als oppositielid niet gegund wordt dat mijn wetsvoorstel uiteindelijk wet wordt.
Op basis van mijn wetsvoorstel zijn er nadien vanuit de meerderheidspartijen bijna identieke teksten ingediend, zowel in de Senaat, als in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Tijdens de commissie van de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers was het eindelijk de bedoeling het wetsvoorstel, komende van de Senaat, te stemmen, zodat de nieuwe camerawet een feit zou zijn voor het parlementair reces. Minister Guido Depadt vroeg echter over artikel 10 § 3 nog het advies van de privacycommissie, omdat hij vreest dat er te veel administratieve rompslomp mee gepaard zal gaan als de politie telkens een dag op voorhand de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in kennis moet stellen als ze mobiele camera’s wensen te gebruiken.
Wat mij betreft technisch een terechte vraag, alleen begrijp ik niet waarom die opmerking van de minister dan niet eerder gemaakt is. Bovendien was de voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken niet akkoord met mijn suggestie om hoogdringend dit advies te vragen, zodat de wet toch nog voor het parlementair reces zou kunnen gestemd worden en in werking zou kunnen treden op het terrein.
Nog maar eens een bewijs van een regering die niet op één lijn zit en geen samenhang vertoont!”, aldus
Ludwig Vandenhove/>.

“De politiemensen op het terrein hebben geen boodschap aan zulke politieke spelletjes en politiek immobilisme!”, besluit burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.
“Zij willen efficiënte middelen om hun werk te kunnen doen en een aangepaste camerawet is daar een belangrijk onderdeel van.”

Zie onder andere ook de te teksten Camerawet in de senaat gestemd!’, Cartoon: de camerawet moet aangepast worden!’ en ‘Het loopt nu echt wel de spuigaten uit!’ op deze website.