Dienstenbelasting is dubbele belasting!

“In een nogal ongewone nieuwsjaarsbrief van een trots Truiens schepencollege konden de inwoners van Sint-Truiden lezen dat de dienstenbelasting in 2015 niet geïnd zou worden”, zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers en sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Deze brief bereidt de bevolking voor op een belastingverhoging in 2016 in Sint-Truiden.

“De dienstenbelasting werd eertijds ingevoerd om de kosten van de afvalophaling te compenseren, maar ondertussen wordt het huisvuil door Limburg.net behandeld.
Via de afvalfactuur betaalt de bevolking jaarlijks al een gepeperde rekening. Indien de dienstenbelasting toch zou geïnd worden, moeten de inwoners tweemaal voor dezelfde dienst betalen.

In 21 andere Limburgse gemeenten krijgt de bevolking een deel van de afvalfactuur terug, in Sint-Truiden niet. (1)

Het stadsbestuur besliste op 22 december 2015, dezelfde dag als de datum op de brief (!), de dienstenbelasting terug in te voeren voor 2016. De nieuwjaarsbrief in de brievenbus is dus niet meer dan een verdoken poging om de inwoners deze belastingver­hoging voor 2016 en de volgende jaren te laten slikken.”

(1) Van de 44 gemeenten zijn er 9 niet ingestapt in de rechtstreekse inning van Limburg.net. In die 9 gemeenten wordt de integrale afvalkost sowieso niet doorgerekend aan de inwoners.
Van de 35 gemeenten die wel ingestapt zijn, zijn er op dit ogenblik 21 gemeenten die een tussenkomst geven.

Zie ook Weer NJET! van 21-10-2015, Financiële tussenkomst van de stad Sint-Truiden in de afvalfactuur? van 15-10-2015 en De Truienaar betaalt zich blauw aan het afval! van 04-10-2014 op deze website.