Dierenasiel Sint-Truiden krijgt opnieuw investeringssubsidies van de provincie Limburg

De Limburgse deputatie heeft op donderdag 14 december 2017 op voorstel van gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove een investeringstoelage van 12 500 euro voor 2017 en 12 500 euro voor 2018 goedgekeurd (totaal 25 000 euro).

"Een aantal gebouwen van het dierenasiel in Sint-Truiden zijn aan verfraaiing en vernieuwing toe. Bovendien denken we aan energiebesparing, de duurzaamheid en de klimaatproblematiek", zegt Ludwig Vandenhove.
"In de voorgaande jaren heeft de provincie Limburg ook al heel wat inspanningen gedaan voor investeringen in het dierenasiel van Sint-Truiden.
In 2014 ging het om 30 000 euro, in 2015 om 63 940 euro.

Als provincie Limburg zullen wij blijven investeren in dierenwelzijn, in tegenstelling tot de andere Vlaamse provincies.”

 

Zie onder andere Subsidies voor dierenasiel. Deze Week/Sint-Truiden-Tienen, W03 - 17-01-2018 t/m 23-01-2018, p. 14.

Zie ook Limburgse dierenasielen houden hoofd boven water dankzij provinciale steun van 21-12-2017 en Nieuw kattenpaviljoen in dierenasiel Sint-Truiden van 03-10-2016 op deze website.