Dierenproeven: uitdoven graag

Recent werden er nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal dierenproeven in Vlaanderen.

Wat blijkt?
Het totaal aantal dierenproeven is weliswaar gedaald, maar het aantal ernstig pijnlijke en terminale proeven is gestegen.

Ons sp.a standpunt blijft dat er een uitdoofscenario zou moeten op punt gezet worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik verschil daarover van mening met Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts, die niet wil weten van zulke einddatum.

Op woensdag 3 maart 2021 confronteerde ik de minister met de meest actuele cijfers en welke beleidsmaatregelen hij overweegt.

Positief is alleszins dat de minister wil blijven werken volgens het 3V-principe: vermindering, verfijning en vervanging. Bovendien is er de Ronde Tafel met alle betrokkenen uit de sector, waarbij hij hoopt op een aantal concrete resultaten. Maar voor mij zou dat alles moeten uitmonden in het hoger aangehaalde uitdoofscenario.
Zolang er geen eindlimiet gesteld wordt, zal er niet maximaal gezocht wordt naar eventuele alternatieven voor dierenproeven.

Ik heb ook nog eens gepleit voor het opnemen van vertegenwoordigers van de dierenrechtenorganisaties in de ethische comités aan de universiteiten, die oordelen of er al dan niet dierenproeven mogen gebeuren in het kader van bepaalde onderzoeken.  Een centrale databank ter zake is eveneens al een stap vooruit.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister. (1)