Dierenrechten in de Grondwet? Ja!

“Ik blijf pleiten om dierenrechten op te nemen in de Grondwet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ik steun dan ook de campagne ‘Dieren in de Grondwet’ van dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA).

Het is niet omdat dieren geen enkel besef hebben van de Grondwet dat ze de bescherming van de Grondwet niet broodnodig hebben”, aldus Ludwig Vandenhove.
Net zoals voor mensen is grondwettelijke bescherming voor dieren fundamenteel, maar in de huidige Grondwet worden ze compleet genegeerd.

Binnen de hiërarchie van het Belgisch recht staat de Grondwet helemaal bovenaan.
Dat betekent dat lagere regelgeving, zoals wetten, decreten, provinciale of gemeentelijke besluiten, steeds de Grondwet moeten naleven.
Indien verschillende rechten moeten worden afgewogen en er één recht in de Grondwet staat en een ander niet, dan zal het recht dat in de Grondwet staat in principe sterker doorwegen.
De uitoefening van andere grondrechten, zoals religieuze vrijheid (bijvoorbeeld bij het onverdoofd slachten) of de vrijheid van meningsuiting van kunstenaars (bijvoorbeeld het mishandelen van dieren tijdens een tentoonstelling) kunnen negatieve effecten hebben op het dierenwelzijn.

83% van de Belgen vindt dat dieren eveneens recht hebben op de fundamentele bescherming van hun waardigheid. (1)
Waar wacht het federaal parlement op?

Wat meer ethische debatten in de politiek kunnen geen kwaad.”

TEKEN DE PETITIE op www.gaia.be, bij de campagne Dieren in de Grondwet. Dat kan via deze link.

  • (1)GAIA, Voice of the Voiceless, Magazine voor de leden van GAIA vzw, 4de trimester 2021, pagina’s 14 tot en met 17.
     
  • Zie onder andere ook ‘Dieren moeten grondwettelijk beschermd’ van zaterdag 10 oktober 2020 op deze website.
     
  • Foto: Shutterstock.com.