Is dit het dieptepunt?

“Is de gemeenteraad van maandag 25 januari 2016 het dieptepunt in de Sint -Truidense politiek?
Ik hoop het”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Enkele feiten op een rijtje.
Burgemeester en schepenen staan met de mond vol tanden en kunnen systematisch niet antwoorden of weigeren te antwoorden op vragen van gemeenteraadsleden uit  de oppositie.

Er wordt te pas en te onpas beroep gedaan op de aanwezige ambtenaren om in hun plaats te antwoorden. Nochtans is de gemeenteraad het politiek orgaan bij uitstek in een gemeente en is het aan het college van burgemeester en schepenen om te antwoorden.
Hun oplossing? Alle vragen, ook politieke, herleiden tot technische vragen.

Komen er dan geen antwoorden, vindt gemeenteraadsvoorzitter Jef Cleeren er niet beter op om gewoon te laten stemmen.

De meerderheid is geen meerderheid (meer) als blijkt dat niet iedereen stemt voor hun voorgedragen kandidaat Jurgen Reniers (pas schepen geworden) voor de afvaardiging in Wiric vzw, een ondersteuningscentrum voor volwassen personen met een verstandelijke beperking.

Na de stemming en een heftige discussie wordt er heen en weer geworpen met (het boekje van) het gemeentedecreet.

Ambtenaren, die beroepshalve de gemeenteraad bijwonen, worden afgedreigd als ze ook de oppositie informeren tijdens een schorsing.
Werken ambtenaren niet voor alle verkozenen en niet enkel voor die van de meerderheid?

Enzoverder!

“Pijnlijk om te zien als je van je stad houdt en als je er zelf zoveel voor gegeven hebt en nog altijd geeft”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Treft voorzitter Jef Cleeren schuld?
Neen,  niet alleen. 
Heel de CD&V-Open Vld-meerderheid treft schuld, met burgemeester Veerle Heeren op kop.
Een gemeenteraadsvoorzitter wordt aangeduid door de meerderheid.
Het is hun globale verantwoordelijkheid onder leiding van de burgemeester om te zorgen dat gemeenteraden fatsoenlijk verlopen met het garanderen van de rechten van alle gemeenteraadsleden.
Wanneer gaat burgemeester Veerle Heeren eindelijk de rol van leider van deze coalitie opnemen, zoals vanuit haar functie verwacht wordt, in plaats van te ondergaan?

Ja, het is erg gesteld met de lokale democratie in Sint-Truiden, zeker als  je er dan de subjectiviteit van  de lokale pers bijtelt…”

Zie onder andere Geen schepen, wel oppositielid in Wiric. Het Belang van Limburg, 27-01-2016, p. 23.

Zie ook Daar zijn geen woorden voor! van 23-06-2015 en Cartoon: De kaarten worden geschud! van 26-12-2013 op deze website.