Domein Terbiest: ‘spijtige’ stand van zaken

www.truineer.be vroeg mij om een tekst te maken over de stand van zaken van Domein Terbiest met het oog op de nieuwe leegstandsheffing, die de stad Sint-Truiden wil invoeren”, zegt gemeenteraadslid en oud voorzitter van de vzw Vriendenkring Domein Terbiest, Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u deze tekst en de bijdrage op www.truineer.be (1).

Voor alle duidelijkheid: ik heb niets meer met het domein Terbiest te maken.
Veel mensen in Sint-Truiden denken dat nog altijd, omdat ik indertijd voorzitter was van de Vriendenkring Domein Terbiest en daar heel veel voor gedaan heb, onder andere gezorgd voor de toenmalige vestigingsplaats voor de Hotelschool. Maar dat is inmiddels al jaren geleden.

Persoonlijk vind ik het spijtig dat de Hotelschool inmiddels terug weg is en gebouwen of zeker een gedeelte ervan er verloederd bij liggen. Ook als buur.

Dikke proficiat voor de vrijwilligers van de vissersclub, die ervoor zorgen dat de visvijver en het park goed onderhouden worden.

Ik kan de stad Sint-Truiden volgen als zij vanaf nu dubbel belastingen op onroerend erfgoed zouden heffen bij leegstand en/of verkrotting. En dan geldt dat evenzeer voor overheden, te beginnen met de stad Sint-Truiden zelf. De stad Sint-Truiden zal dus zelf het goede voorbeeld moeten geven voor een aantal gebouwen.

Met betrekking tot de Sint-Joriskapel vind ik het spijtig dat heel dat dossier zo goed als stilgevallen is vanaf het moment dat ik geen burgemeester meer ben.
De vzw Sint-Joriskapel heeft de kapel in erfpacht gekregen van GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en de afspraak was indertijd gemaakt met de stad dat er jaarlijks eveneens een bedrag voor in de begroting zou gezet worden voor de restauratie. Dat is echter spijtig genoeg stilgevallen.
Die afspraak is samen gemaakt met heel de erfpacht van de gebouwen voor de talrijke verenigingen, die nog altijd op het domein gehuisvest zijn.
Dat is een duidelijke beleidskeuze van het vorig en het huidig schepencollege, waar ik het uiteraard niet mee eens ben, temeer omdat het gebeuren rond de Sint-Joriskapel in nauw contact met de parochie, de kerkfabriek Schurhoven en de buurt verlopen is. Strikt juridisch genomen zal de Sint-Joriskapel misschien dus ook onder de belasting op leegstand/verkrotting vallen, maar het zou de wereld op zijn kop zijn indien de stad hiervoor geen vrijstelling zou verlenen voor de vrijwilligers, die zich hier voor inzetten. Maar goed, je weet nooit.

Mijn persoonlijke visie over het domein: dit is een groene long, die de stad Sint-Truiden niet zou mogen verloren laten gaan.
Het domein aankopen zou én goed zijn voor de verenigingen, én voor de buurt, én voor het klimaat.
Heel wat stadsgebouwen staan te koop, het geld van die verkopen zou kunnen gebruikt worden voor de aankoop van het Domein Terbiest.
Gaan we deze groene long laten verkavelen en laten volbouwen? Als het van sp.a Sint-Truiden en van mij afhangt niet.
Je kan niet met woorden een ernstig klimaatbeleid verkondigen en in de praktijk weinig of niets doen.

Ludwig Vandenhove
woensdag 24 juni 2020