Door energiezuinige gebouwen naar een klimaatneutraal Limburg

Op vrijdag 28 maart 2014 had in de gebouwen van het Centrum voor Duurzaam Bouwen (CEDUBO), Industrieterrein De Schacht 1112 in Heusden –Zolder een studienamiddag plaats met als thema ‘Energiezuinige gebouwen voor openbare instellingen’.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove, onder andere bevoegd voor leefmilieu en duurzaam beleid, leidde het initiatief in.

Ludwig Vandenhove: “We proberen met dit initiatief zoveel mogelijk institutionele partners te bereiken: gemeenten en steden, scholen, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, etc.
In een volgende fase zal Infrax bijeenkomsten organiseren voor al deze instellingen apart.

De uitdaging is om concrete modellen aan te reiken waarmee aan de slag gegaan kan worden en die, ook in deze budgettair moeilijke tijden, haalbaar zijn. Dit is de reden waarom hier ook een financiële instelling –in dit geval Belfius, gisteren had ik nog een afspraak met een andere bank - is uitgenodigd.

Inspelen op deze projecten betekent een lange termijnvisie.
Dit geldt zowel voor de duurzaamheid en het klimaat, als voor het budgettaire.
In tegenstelling tot andere Europese projecten, kunnen hiervoor niet rechtsreeks subsidies bekomen worden, maar komt de echte opbrengst pas aan het einde van de rit: de bespaarde energie.

Enkel door een volgehouden inspanning kunnen we Limburg meer klimaatneutraal maken. Het Sint Jorisheem in Alken is een goed praktijkvoorbeeld.
Deze studienamiddag, georganiseerd door Infrax, het Vlaams EnergieBedrijf ( VEB) en de provincie Limburg, kadert hierin.”

Hieronder vindt u het persbericht.

Studienamiddag 'Energiezuinige gebouwen voor openbare instellingen' op 28 maart
Door energiezuinige gebouwen naar een klimaatneutraal Limburg

Heusden-Zolder, 28 maart 2014 - In het kader van het project ESCO Limburg 2020 organiseren de projectpartners - provincie Limburg, Dubolimburg, Infrax en het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) - een studienamiddag over het thema "Energiezuinige gebouwen voor openbare instellingen".

Voor veel overheden, overheidsorganisaties en aanverwante diensten (ziekenhuizen, onderwijs- en verzorgingsinstellingen…) wegen de energiekosten erg zwaar in het werkingsbudget. Het staat vast dat energieprijzen in de toekomst alleen verder zullen stijgen. Om hieraan op een structurele manier te werken moeten overheden en organisaties hun gebouwenpatrimonium veel energiezuiniger maken door te investeren in meer isolatie, betere energiezuinige verwarming en koeling en een beter gebouwenbeheer. Lagere kosten voor een lokale overheid is ook goed voor de burger want op die manier moet een gemeente minder belastingen heffen om haar budget rond te krijgen.

Energie besparen is niet alleen goed voor de portemonnee, het is ook goed voor het milieu. De provincie Limburg wil klimaatneutraal worden en in dat kader moeten we ons energieverbruik drastisch beperken. Dit is een goede reden om nog meer in te zetten op de energetische renovatie van publieke gebouwen!  En zo geven overheidsinstellingen en andere organisaties ook het goede voorbeeld aan de burger.”, aldus gedeputeerde van leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove.

Limburgse steden en gemeenten werken al jaren samen met de provincie en Infrax om het energieverbruik van hun gebouwen op te volgen en maatregelen te nemen om het energieverbruik te verminderen. Infrax ontwikkelde een nieuw innovatief aanbod via haar ESCO-werking. Infrax helpt heel concreet de provincie, steden en gemeenten om hun gebouwenpatrimonium te renoveren en drastisch te investeren in energiebesparing. Infrax zorgt voor haalbaarheidsstudies, begeleidt de keuzes van het lokale bestuur en zorgt voor uitvoering en voorfinanciering.

In het kader van een Europees project  ESCO Limburg 2020 zetten de provincie Limburg, Dubolimburg, Infrax nog een stap verder door de ESCO-werking te koppelen aan de gemeentelijke klimaatplannen. Bijna al de Limburgse gemeenten hebben in hun klimaatplan vastgelegd hoe ze hun CO2-uitstoot de komende jaren zullen beperken. De renovatie van hun eigen gemeentelijke gebouwen is een belangrijke actie uit hun gemeentelijke klimaatplan. Zo realiseert men een stukje van de eigen doelstellingen en geeft men ook het goede voorbeeld aan de Limburgers.
De provincie, Dubolimburg en Infrax helpen de gemeenten om op basis van hun eigen klimaatambities de juiste keuzes te maken en prioriteiten te stellen voor hun gemeentelijke gebouwen.

In het kader van dit project tracht men ook nieuw manier te ontwikkelen om deze energie-investeringen te financieren. Dit is erg belangrijk in tijden dat zowat al de gemeenten zwaar moeten besparen en er weinig middelen zijn om te investeren in energiebesparing, ook al is het rendement van deze investeringen dikwijls erg hoog!

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove hoopt dat nog veel meer Limburgse gemeenten ingaan op dit aanbod. “De renovatie van al die gemeentelijke gebouwen is niet alleen goed voor de gemeentelijke begroting, voor klimaat en milieu, maar zorgt ook voor veel Limburgse tewerkstelling. Als we nog meer zouden investeren in energiezuinige gebouwen levert dat erg veel groene jobs op. Dat is erg belangrijk voor de tewerkstelling in Limburg en is een van de belangrijkste doelstellingen uit het SALK.

Op deze studie dag werd ingegaan op verschillende aspecten en mogelijkheden om overheidsgebouwen, scholen, verzorgingsinstellingen te renoveren. Naast het aanbod van Infrax voor de gemeenten komt ook het nieuw aanbod van het Vlaams energiebedrijf aan bod. Zij richten zich op Vlaamse instellingen, scholen en andere organisaties en bieden een gelijkaardige aanpak als Infrax.

Zie onder andere de tekst ‘Limburg investeert 20 miljoen euro in energiezuinige overheidsgebouwen’ van 15 mei 2013 op deze website.

Tags: