Draaiboek voor strijd tegen eenzaamheid

“Als sp.a Sint-Truiden pleiten wij al enkele jaren voor een specifiek beleid rond éénzaamheid”, zeggen gemeenteraadsleden Hilde Cops-Visser en Ludwig Vandenhove.

“De CD&V-N-VA-Open Vld-coalitie heeft in de persoon van Pascal Monette zelf een schepen van éénzaamheid aangeduid.

Maar tot op vandaag, na bijna 1,5 jaar, is (was) er nog niet veel gebeurd”, aldus Hilde Cops-Visser.
“Een bezoek aan Brugge op mijn voorstel, omdat ze daar al ver staan met het lokaal beleid daarrond.
Een vergadering met de personeelsleden, die ermee bezig zijn, buiten hun normale bezigheden. En een geplande vergadering met potentiële vrijwilligers en de buurtcomités, die overal actief zijn op het grondgebied.

Een crisis biedt ook altijd opportuniteiten, dat zien we nu weer in deze Coronatijden.
De solidariteit onder de bevolking is groot, er worden heel wat initiatieven genomen, in straten en buurten, door verenigingen, door individuele personen. Daarbij zijn er heel wat goede voorbeelden te vinden, ook in de strijd tegen éénzaamheid.

We moeten niet altijd opnieuw het warm water uitvinden.
Het zou goed zijn dat via de diensten van de schepen van Sociale Zaken al deze good practices zouden verzameld worden in een soort draaiboek en dat er zou bekeken worden welke projecten snel in Sint-Truiden kunnen opgezet worden.”

“Een mooi voorbeeld is de lokale politie in Leuven, die alle 80-jarigen opbelt.
Dat is vergelijkbaar met wat ik deed in mijn periode als burgemeester”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik liet toen zelf de wijkinspecteurs een bezoek afleggen aan alle 80-plussers met een informatiemap met een aantal nuttige gegevens en een gratis rookmelder. (1)

En zie: de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft aangekondigd dat ze de wijkagenten gaat langs sturen bij de 80-plussers. (2)
Een goede zaak, net zoals het contactcenter en de boodschappendienst. (3)
Dat zijn al zeker elementen, die moeten overblijven na de Coronacrisis.”

Wij zijn als sp.a graag bereid te blijven meewerken aan mogelijke initiatieven, want zoiets gebeurt best over de partijgrenzen heen”, besluit Hilde Cops-Visser.