Dringend parlementair debat nodig over de conclusies van de Rwanda-commissie!

Met de recente actualiteit en berichten inzake het al dan niet sturen van Belgische troepen naar (Oost)Congo, is een evaluatie van conclusies van de zogeheten Rwanda-commissie in de Senaat (deze commissie onderzocht de moord op de tien para's in Rwanda in april 1994 en verbood in 1997 de deelname van Belgische militairen aan internationale vredesmissies in de voormalige kolonies Rwanda, Burundi en Congo) meer dan ooit aan de orde.

Nu het elke dag duidelijker wordt dat er binnen de Europese Unie (EU) geen meerderheid te vinden is om op dit moment (militair) tussen te komen in Oost-Congo mag het fundamenteel debat over de conclusies van deze Rwanda-commissie niet uit het oog verloren worden.

 

 

 

 

“Samen met collega-federaal volksvertegenwoordiger Hilde Vautmans (voorzitter van de Kamercommissie voor de Buitenlandse Betrekkingen) ben ik als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers vragende partij om onmiddellijk na nieuwjaar een strikte timing op te stellen om de conclusies van deze Rwanda-commissie te bespreken, te evalueren en desgevallend te actualiseren.
Het moet ons de gelegenheid bieden om, indien er zich nog zo situaties voordoen, zoals nu in Oost-Congo, eventueel wel Belgische troepen te sturen binnen een duidelijk vooraf beslist en vastgesteld kader in het parlement.", aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Belgische troepen naar Congo...ja, maar!’ op deze website.