Dubolimburg stuurt de Huisdokter GRATIS op pad

Op vrijdag 10 januari 2014 werd het project ‘Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen’ voorgesteld in het huis van de familie Vos dat momenteel gerenoveerd wordt.

Gedeputeerde en voorzitter van de vzw Dubolimburg Ludwig Vandenhove speelde voor één keer voor ‘huisdokter’.

“Met dit project ‘Eerste Hulp bij Duurzaam Bouwen’ breidt de vzw Dubolimburg de dienstverlening in Limburg uit om burgers te sensibiliseren en te adviseren qua duurzame verbouwingen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de perstekst.

Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen
Dubolimburg stuurt de Huisdokter GRATIS op pad

Dubolimburg en de provincie Limburg starten vanaf 1 januari 2014 met ‘Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen’, een gratis concept dat het advies van Dubolimburg bij renovatiewerken in een overzichtelijk aanbod giet. Naast het bestaande advies (Quickscans, Quickscans On The Road, Bouwadvies en Bouwadvies XL) worden huisbezoeken aan het aanbod toegevoegd. 

Gedeputeerde van Milieu & Natuur Ludwig Vandenhove: “Inwoners van Limburg kunnen een gratis beroep doen op de Huisdokter die hen aan huis en op maat adviseert wat betreft duurzame verbouwingen en vooral de te behalen winsten op vlak van budget, comfort én milieu.”

NIEUW: HUISDOKTER
Inwoners van Limburg kunnen gedurende 2 uur het gratis advies van een Dubolimburgspecialist inroepen. Aan huis. Ludwig Vandenhove: “We begeleiden Limburgse particulieren die renovatiewerken uitvoeren met een voldoende hoog ambitieniveau. Ze krijgen van een bouwspecialist van Dubolimburg advies op maat. Aan huis. We bekijken concreet welke duurzame ingrepen nodig zijn om er voor te zorgen dat de woning meteen al klaar is voor de toekomst, om op die manier te vermijden dat nu wordt gedaan wat later niet meer kan worden veranderd.”

Door middel van dit project zal Dubolimburg goede voorbeelden van renovatie in kaart brengen en clusteren per woningtypologie. Ludwig Vandenhove: “We krijgen op die manier een database die ons later in staat zal stellen om op basis van veelgestelde vragen en aandachtspunten het Dubolimburgadvies te perfectioneren en nog beter in te spelen op de steeds wijzigende noden van de Limburgse (ver)bouwer.”

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN HUISBEZOEK?
Particuliere woningen op grondgebied Limburg die grondig gerenoveerd of verbouwd worden. Ook renovaties die stapsgewijs worden uitgevoerd – waarbij nu ingrepen gebeuren waar later gemakkelijk op kan verdergewerkt worden, in de opstap naar een doorgedreven gerenoveerde woning – komen in aanmerking.
Belangrijk is dat het ambitieniveau voldoende hoog is: niet streven naar de huidige maar naar de toekomstige norm om nu al van een woning te genieten die ook in de toekomst goed presteert, zowel op energetisch vlak als wat betreft materialengebruik, isolatie/ventilatie, verwarming en andere duurzame aspecten. Dit wordt geval per geval bekeken. Het hangt onder andere af van het budget van de verbouwer. Het principe is: wat men doet goed en degelijk uitvoeren, streven naar een Bijna-EnergieNeutrale woning (BEN-woning) en stapsgewijs werken.

Aanmelden voor een huisbezoek kan via website www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be. Je vindt er meer informatie en een invulformulier.

MEER ADVIES VAN DUBOLIMBURG
Wie niet in aanmerking komt voor een huisbezoek, kan nog steeds zijn voordeel doen met het traditionele adviesaanbod van Dubolimburg:

GRATIS QUICKSCANS
Een gratis Quickscan van Dubolimburg is een kort mondeling advies dat in maximaal 20 minuten een antwoord geeft op je concrete vragen rond duurzaam bouwen. Je krijgt ook telkens informatie over premies. Quickscans worden gegeven in de gebouwen van Dubolimburg op de voormalige mijnsite in Zolder.

Bouwadvies
Ga je grondig renoveren of wil je je nieuwbouwplan laten doorlichten met het oog op winst wat betreft budget en wooncomfort? In maximaal 1 uur (60 minuten) kan je je (ver)bouwplan laten screenen door onze specialisten, en krijg je naast een informatiebundel ook de nota's van het gesprek.

Een Bouwadvies kost 75 euro, en kan enkel na afspraak. Inwoners van gemeenten die deelnemen aan het Bouwadvies betalen slechts 25 euro.

Bouwadvies XL
Het Bouwadvies XL (op maat) zorgt voor een volledige check-up van je (ver)bouwplannen. De screening gebeurt na voorafgaande studie van de (ver)bouwplannen. Daarna wordt in een persoonlijk gesprek het maatadvies toegelicht, inclusief een bezoek aan de permanente tentoonstelling – waar vele duurzame toepassingen (cv-ketels, isolatie, hemelwateropvang etc) middels een praktische opstelling worden verduidelijkt. Na afloop van het advies krijg je een uitgebreid schriftelijk dossier, met alle mogelijke extra informatie. In totaal besteden we ongeveer 4 uur aan het advies. Het bouwadvies kan door iedereen aangevraagd worden ongeacht het inkomen.

Een Bouwadvies XL kan enkel na afspraak op een dag naar keuze (in samenspraak met de adviseur). Kostprijs: 199 euro. Inwoners van gemeenten die deelnemen aan het Bouwadvies betalen slechts 99 euro.

ENERGIEJACHT OP MAAT
Voor kansengroepen organiseert de provincie Limburg samen met de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Infrax de campagne “Energiejacht op maat”. Hier wordt gemikt op energiebesparing bij gezinnen tijdens het stookseizoen (in dit geval van 1 december 2013 tot 31 maart 2014), door gedragsverandering en/of kleine investeringen. Deelname is gratis.
Wie geïnteresseerd is in tips voor energiebesparing op www.energiejachtopmaat.be

Deelnemende steden en gemeenten Bouwadvies 2014*:
Bilzen, Genk, Halen, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Kinrooi, Kortessem, Lanaken, Leopoldsburg, Overpelt, Peer, Tessenderlo en Zonhoven.

*Dit is een voorlopige lijst. Vele steden en gemeenten moeten hun deelname voor 2014 nog via het schepencollege bevestigen.

Meer info: www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be

 

Zie onder andere Huisdokter geeft gratis duurzaam bouwadvies. Het Belang van Limburg, 11-01-2014, p. 30. Dubolimburg stuurt de Huisdokter GRATIS op pad. Limburg.s-p-a.be, 13-01-2014. Arts adviseert bij duurzame verbouwingen. Het Nieuwsblad, 14-01-2014, p. 24. Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen. www.dubolimburg.be, 10-01-2014.

Zie ook ‘Energiejacht op Maat’ van start in Limburg van 09-12-2013 en Duurzaam bouwen voor kansengroepen van 26-10-2013 op deze website.