Duurzame business modellen

Welke concrete business opportuniteiten zitten er voor mij in de duurzame economie?
Hoe maak ik mijn bedrijf weerbaarder met een minimum aan kopzorgen?
Wat kan de rol hierin zijn van  de milieucoördinator?

Deze en heel wat andere vragen kwamen aan bod op de informatieavond aan de Universiteit (U) Hasselt op dinsdag 17 november 2015.
De bedoeling was dubbel: enerzijds de lancering van de nieuwe cyclus van het Postgraduaat Milieucoördinator niveau A aan de U Hasselt, anderzijds het startmoment voor de nieuwe campagne, die de provincie Limburg opzet naar bedrijven in het kader van de klimaatproblematiek en de CO2-besparing.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove verzorgde mee de inleiding: “We kunnen nog veel ‘winst realiseren’ qua CO2-uitstoot via het bedrijfsleven.
Voor heel wat kleinere bedrijven is dat nog steeds ‘een ver-van-mijn bed-show’, waarvoor ze geen tijd of personeel hebben.
Via de zelfstandige milieucoördinatoren, waarop ze meestal een beroep doen, hopen wij heel wat Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) op  de goede weg te zetten.

Tot nu toe ondersteunen wij het project ‘ Charter Milieu en Duurzaam Ondernemen Limburg’ van Voka - Kamer van Koophandel Limburg, maar we stellen vast dat het vaak om grote(re) bedrijven gaat en dat jaarlijks vaak dezelfde deelnemen.

Vandaar dit initiatief.  

De bedoeling is om met zoveel mogelijk (zelfstandige) milieucoördinatoren in zee te gaan, die vooral Limburgse KMO’s kunnen overtuigen. We zullen hiertoe ook de boekhoudkantoren via het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) trachten mee onder de arm te nemen. Zij hebben immers vaak een vertrouwenspositie en dus heel wat overtuigingskracht naar KMO’s toe. We denken er eveneens aan om milieucoördinatoren uit grotere bedrijven een soort peterschap te laten opnemen voor kleinere bedrijven.

De campagne wordt opgezet samen met Greenville NV en Voka - Kamer van Koophandel Limburg.”

Hoofdspreker was doctor Nancy Bocken (Technisch Universiteit Delft en University of Cambridge).
Alumnus van de opleiding Milieucoördinator en Employee Health en Safety (EHS)-manager van Avery Dennison Dirk Putzeys blikte terug op de opleiding en wat hij ervan geleerd heeft voor het bedrijf en voor zichzelf.

 

Zie ook  Dag van Milieu en Duurzaam ondernemen van 22-06-2015 op deze website.

Tags: