Eén oefenterrein (‘oefenstad’) voor heel België?

Vorige week doken er berichten in de media op over onrealistische en onbetaalbare plannen voor een oefenterrein voor de federale politie op de voormalige luchtmachtbasis in Goetsenhoven (1).

Moeten we niet realistisch zijn?”, vraagt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove zich af.

In het verleden heb ik al vaker gepleit voor één degelijk uitgebouwd en uitgerust oefenterrein voor defensie, de federale politie en de lokale politiezones samen.  Ik denk hierbij in het bijzonder aan bepaalde buitenlandse missies, die nu door Defensie worden uitgevoerd en die vaak ook neerkomen op handhaving.
In de praktijk is er dan op het eerste gezicht weinig verschil is tussen de militairen, die daar ‘patrouille rijden’ en politieploegen, die hier in België interventies doen.

Dus (een) gezamenlijk(e) oefenterrein(en) waar bepaalde situaties kunnen gesimuleerd worden en waar leger en politie, elk op een ander ogenblik, de nodige oefeningen en opleidingen kunnen doen. Het concrete gegeven is nu dat defensie geen gebrek heeft aan oefenterreinen, de politie - hier gaat het hoofdzakelijk over de federale politie - wel.

Zulk ‘centraal’ oefenterrein kan dan aangevuld worden met oefensituaties per provincie en/of regio. Voor Limburg zijn dat bijvoorbeeld de verschillende militaire oefenterreinen (zoals in Leopoldsburg of Saffraanberg in Sint-Truiden) en het Provincie Limburg Opleiding en training (PLOT) in Zwartberg (Genk). Ook ‘gaming’ met levensechte situaties kan hierbij bijkomend gebruikt worden.

Deze manier van aanpak zou meer complementair en functioneel werken. Bovendien zou het besparend zijn.

Momenteel werken leger en politie samen in geval van bepaalde rampen, zoals overstromingen, wateroverlast, andere natuurrampen, etc., waarbij het leger de hiertoe geëigende diensten, zoals brandweer en civiele bescherming, en vooral de getroffen bevolking, kan bijspringen.
Zulk globaal oefenterrein past perfect in deze filosofie.

We merken nu reeds dat er al heel wat bezuinigd wordt qua opleidingen van politie, nochtans een basistaak van de overheid. We moeten dus zoeken  naar formules, die een meerwaarde bieden.
Onder andere zulke verregaande samenwerking qua oefeningen op het terrein kan dat zijn.”

  1. “Was er zuurstoftekort in de vergaderzaal?”. Het Belang van Limburg, 04-03-2014, p. 14.

 

Zie ook Debat over relatie en samenwerking tussen defensie en politie: dringend nodig! van 06-07-2010 op deze website.