Eén stem per persoon, niet meer of niet minder!

“Alle ernstige voorstellen om ons kiessysteem en onze democratie te verbeteren, moeten bekeken worden. Maar elke persoon moet één stem hebben en behouden, niet meer of niet minder”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Minister Koen Geens heeft voorgesteld om bij de federale verkiezingen elke burger vijf stemmen toe te kennen, zodat zij/hij op verschillende partijen zou kunnen stemmen. (1)
Volgens hem zou dit tot minder extreem stemgedrag leiden, omdat de kiezers dan hun stemmen zouden kunnen verdelen over verschillende partijen.

Los van het feit dat zijn analyse niet klopt -wie zegt dat dit tot minder extreme stemmen zou leiden, misschien nog tot meer?-, ben ik het volledig oneens met zijn voorstel.
Onze democratie is een veel te broos gegeven om zomaar te grabbel te gooien.
Koen Geens is een verstandig man, hoe kan die nu zoiets voorstellen?
Zijn voorstel is even absurd als het, al dan niet volledig, samenstellen van wetgevende organen via lottrekking volgens het idee van David Van Reybrouck. (2)

Als er aanpassingen plaatsvinden, moeten die goed overdacht geschieden en na een grondig maatschappelijk en politiek debat. Bovendien is daar dan best (wetenschappelijk) onderzoek aan voorafgegaan. Het gegeven dat de Vlaamse regering zomaar de opkomstplicht bij provincie- en gemeenteraadsverkiezingen wil afschaffen, is zo een slecht voorbeeld.

Wat Koen Geens uiteindelijk wil invoeren, is panacheren.
Dat heeft nog ooit bestaan. Maar keuzes maken is nu éénmaal eigen aan verkiezingen: KIEZEN! Net zoals in het dagelijkse leven, waar we eveneens vaak moeten kiezen.
We moeten er blijven van uitgaan en blijven ijveren dat de bevolking oordeelt op basis van verschillende inhoudelijke elementen aan welke partij zij/hij haar/zijn stem geeft. En dus niet in functie van één enkel thema.
Je geeft uw stem gemiddeld aan die partij, waarvan de verschillende thema’s het meest overéénkomen met uw eigen overtuiging; asiel, migranten, milieu, klimaat, mobiliteit, sociale aangelegenheden, economisch beleid, cultuur, sport, etc.
Ik ben niet naïef en realiseer mij dat dat niet (meer) het geval is. Maar die (ideale?) situatie moeten we (opnieuw?) zo dicht mogelijk trachten te bereiken met vele initiatieven. En niet met telkens slagen in het water, zoals nu maar al te vaak gebeurt.
Dat is nu éénmaal de definitie van democratie en daar kunnen we -gelukkig- niets aan wijzigen.
Democratie is (bijna) zo oud als de wereld.

We zitten in België in een crisissituatie van ons politiek bestel, akkoord.
Alleen een blinde ziet dat niet…maar die zal het dan wel horen in één van de talrijke programma’s op radio of televisie, waarin al dan niet vermeende specialisten, ook bepaalde universiteitsprofessoren, het politiek bestel kapot analyseren.

Als we echt willen dat eraan oplossingen gewerkt wordt, moet dat op een ernstige manier gebeuren en vooral niet voor of in de media.
Er moet voldoende tijd voor uitgetrokken worden.
Alle betrokkenen moeten aan bod kunnen komen en er moeten representatieve bevragingen bij de bevolking gebeuren met medewerking van alle universiteiten, die op vlak enige kennis hebben.
De politiek moet erbij betrokken worden, bijvoorbeeld via een commissie in elk wetgevend orgaan en/of een gezamenlijke commissie in de Senaat.
Dat moet allemaal bekeken worden. De partijen moeten dan wel een serieuze afvaardiging sturen, de partijvoorzitters moeten er sowieso bij zijn. Kortom, hier moet ernstig over nagedacht worden.

Populisten zijn niet welkom bij zulke analyse.
Uiteindelijk hebben die maar één bedoeling: de democratie (minimaal!) in het honderd jagen.
Naar hen moet er in een democratie niet geluisterd worden, dat is een verkeerd uitgangspunt.
Hetzelfde geldt voor burgers met racistische standpunten. Racisme is verboden in België, dus wordt het tijd dat de overheid op alle niveaus en in alle geledingen daartegen begint op te treden.
Sommige veroordeelden van bepaalde criminele feiten, verliezen terecht hun stemrecht. Indien er echt prioriteit zou gemaakt worden van optreden tegen het toenemend racisme in onze maatschappij, zou dat voor racisten ook moeten kunnen.

Forse standpunten? Ja, maar het is nodig als we onze democratie willen redden.”