Ecologie en economie gaan hand in hand op het circuit van Zolder

De vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) organiseerde op dinsdag 19 september 2017 een inspiratiedag voor de overige partners uit Nederland en België van het project 2B Connect op het circuit van Zolder.

2B Connect gaat over het streven naar meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensregio.

Het gaat hierbij om permanente initiatieven, maar tijdelijke acties zoals de Philipssite in Turnhout zijn eveneens interessante pistes (1). Daar wordt braakliggende bedrijfsgrond tijdelijk omgevormd tot natuurgebied.

"De vzw RLLK werkte voor het circuit van Zolder een plan qua duurzaam groenbeleid uit", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
Hij overhandigde tijdens de inspiratiedag het ecologisch beheersplan aan voorzitter Jacques Heynen van het Circuit van Zolder.

Hieronder vindt u de perstekst.  

Ecologie en economie gaan hand in hand op het circuit van Zolder

Regionaal Landschap Lage Kempen organiseerde als één van de partners van het 2B Connect project afgelopen dinsdag een inspiratiedag voor de 26 overige partners uit Nederland en België. 2B Connect is een Europees project met als doel de natuurwaarden op bedrijventerreinen te vergroten. Afgelopen dinsdag konden partners namen een kijkje achter de schermen van het circuit van Zolder, waar het Regionaal Landschap al enkele jaren samen met het circuit samenwerkt aan een duurzame toekomst van het groen op het terrein.

Niet alleen is het circuit van Zolder een belangrijke economische speler maar het terrein vervult eveneens een belangrijke ecologische functie gezien er verschillende soorten biotopen (zoals heide) voorkomen in de groenbuffer. De groenbuffer vormt er reeds een thuis voor soorten zoals mierenleeuw, zwarte specht of heidelibel. Een langetermijnvisie naar het duurzaam beheer van het groen op het circuit drong zich echter op.

Hiervoor werkt het Regionaal Landschap Lage Kempen samen met het circuit aan het ecologisch beheer van de groenbuffer. De afgelopen 2 jaar werd met middelen van 2B Connect de groenbuffer rond het circuit in verschillende fases omgevormd naar een ecologische buffer. Naast de noodzakelijke kapwerken, werden er meer dan 10.000 plantjes aangeplant. Buurtbewoners werden nauw betrokken bij het uitvoeren van de werken en kregen inspraak in welke bomen konden blijven staan. De arbeiders van de groendienst van het circuit kregen een grondige opleiding in ecologisch groenbeheer. 

Gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove overhandigde afgelopen dinsdag het ecologisch beheersplan aan Jacques Heynen, voorzitter raad van Bestuur van het circuit van Zolder. Met dit beheerplan, dat opgesteld werd door het Regionaal Landschap Lage Kempen, is het ecologisch onderhoud van de buffer voor de komende 25 jaar verzekerd.

Dit najaar staan er nog beheerswerken gepland aan de ingang van het circuit waar er ook ruimte komt voor nieuwe aanplantingen.

Op het circuit van Zolder wordt aangetoond dat twee op het eerste zicht tegenstrijdige functies nl. ecologie en economie, hand in hand kunnen gaan!

Zie ook Bosland gaat voor natuurvriendelijke bedrijventerreinen  en  Werkbezoek 2B Connect  van 16-05-2017 op deze website.

(1) Laat het gras maar groeien (op het bedrijventerrein). De Standaard, 04-09-2017, p.10.

Tags: