Een beter lokaal beleid dankzij slimme samenwerking tussen besturen

Dat was de titel van een studiedag, die de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) op donderdag 5 maart 2015 organiseerde in het provinciehuis in Hasselt.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove deed de verwelkoming.

Ludwig Vandenhove: “Van harte welkom hier in het provinciehuis voor deze studiedag georganiseerd door VVSG, één van de partners binnen de Limburgse School of Excellence (LSX).
Het betreft een mooi voorbeeld van wat wij bij LSX willen doen: laagdrempelige, goedkope en dicht bij huis vormings- en/of studiedagen organiseren.
Gemeenten willen niet meer zoveel geld uitgeven aan bijscholingsmomenten en willen vooral verre verplaatsingen vermijden zodat hun ambtenaren maximaal in de eigen gemeente aanwezig zijn om de dienstverlening te blijven verzekeren.

Ik geloof in samenwerkingen tussen gemeenten, niet in fusies. Daarom biedt deze studiedag heel wat concrete voorbeelden tot samenwerking.
Misschien kunnen er hier vandaag nog een aantal nieuwe formules ontstaan, waarom niet?

In de sessies, die georganiseerd worden, kunnen jullie ongetwijfeld heel wat praktische tips op doen, onder andere qua samenwerking tussen gemeenten en Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s), samen aankopen, gezamenlijke diensten aanbieden, personeel delen, ondersteunende dienstverlening bundelen tot één gezamenlijke dienst, gezamenlijk beleidslijnen uittekenen, etc.

Samenwerkingen moeten een meerwaarde op zich hebben en mogen niet onder financiële druk gebeuren, zoals dat nu al te vaak het geval is.
De dienstverlening moet verbeteren voor de burger of de burger moet kunnen rekenen op dezelfde dienstverlening aan een lagere kostprijs. 
Ik refereer hierbij naar mijn beginperiode als burgemeester nu al meer dan 20 jaar geleden toen ik in Sint-Truiden al een aantal samenwerkingsverbanden opgezet heb. Ik denk onder andere aan de bibliotheekwerking met Nieuwerkerken, het samen glas ophalen met Gingelom en Nieuwerkerken,  de oprichting van een vzw voor alternatieve tewerkstellingsprojecten, etc.

Ik ben niet met de provincie getrouwd, maar in die context moeten we, zeker in Limburg, durven nadenken over bepaalde bovenlokale structuren. En voor mij mag dat gerust stad Limburg noemen als sommigen het woord  provincie niet meer kunnen verdragen. Maar we gaan nu toch de provincie Limburg niet laten verdwijnen om dan achteraf een nieuwe structuur op te richten.

Politici moeten eerlijk zijn tegen de burger: besparen staat niet gelijk aan samenwerken.
Ze moeten de zaken durven benoemen.
Politici, die blijven besparen en de overheid, ook de gemeentelijke , in feite willen ‘kapotmaken’, moeten dat zeggen en niet spreken over samenwerken of fusies.

Fusies kunnen voor mij niet: het zou de afstand met de burgers alleen nog maar vergroten.”   

Zie ook Kick-off Limburg School for Excellence (LSX) van 12-09-2014 en 5 provincies weg, 23 federaties van gemeenten in de plaats? van 14-07-2014 op deze website.