Een bijenhotel en starterskit wilde bijen voor elke Limburgse school

Alle scholen in Limburg zowel uit het basis-, als het secundair onderwijs ontvangen in het kader van  de actie ‘Limburg wild van bijen’ een bijenhotel en een starterskit wilde bijen.Gedeputeerde Ludwig Vandenhove overhandigde op donderdag 23 april 2015 in het kader van Milieuzorg Op School (MOS) symbolisch het eerste exemplaar aan juffrouw Liesbeth van de Gemeentelijke Basisschool ‘De Herik’ in Henis, Kerkhenis 55 in Tongeren.

“Bij dit bezoek heb ik nog maar eens kunnen vaststellen hoe belangrijk ‘een dorpsschool’ is. En ‘De Herik’ heeft daar een bijkomend voordeel met een bos dat aansluit op de speelplaats en een uitzicht op een typisch Haspengouws landschap”, zegt Ludwig Vandenhove.

Met de huidige besparingen dreigen buurt- en wijkscholen nog meer te verdwijnen.
Pleiten voor meer kleinschaligheid en opnieuw meer menselijk en sociaal contact is goed, maar dat kost geld. En daar is de bevolking, en dus ook de politiek, niet (altijd) consequent in. Het zou nochtans beter zijn voor onze maatschappij.”

Hieronder vindt u het persbericht.

Iedere Limburgse school krijgt ‘starterskit wilde bijen’

Vandaag geeft gedeputeerde Vandehove het startschot voor de verdeling van de ‘starterskit wilde bijen’ Hij overhandigde het  eerste starterskit aan juf Liesbet en haar leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool De Herik in Tongeren. “De kinderen en jongeren sensibiliseren over het belang van de wilde bijen is cruciaal om de bijen-populatie in Limburg opnieuw te doen stijgen.” aldus gedeputeerde Vandenhove.

Iedere Limburgse school krijgt een bijenhotel
“Het is belangrijk om jonge Limburgers bewust te maken van het belang van de wilde bijen. De situatie van honingbijen en wilde bijen verslechtert de laatste jaren in snel tempo. Nochtans zijn wilde bijen belangrijke bestuivers van wilde planten en van heel wat land- en tuinbouwgewassen” aldus gedeputeerde Vandenhove. Wij bieden elke Limburgse secundaire en basisschool een gratis starterskit wilde bijen aan, hierdoor brengen we de bijen letterlijk en figuurlijk dichterbij. Dit is perfect veilig, trouwens, want wilde bijen zullen zelden steken of kunnen het zelfs niet.”

Scholieren kunnen bijen bestuderen van ei tot volwassen bij
Scholen kunnen hun starterskit online aanvragen op www.limburg.be/wildvanbijen en kiezen uit 38 lokale afhaalpunten (gemeentebesturen en natuurcentra). De starterskit bevat een duurzaam, educatief bijenhotel, een educatieve bundel en een zaadpakketje voor een blijvende bloemenweide. In het bijenhotel kan je een zijluikje openen om de ontwikkeling van ei tot volwassen bij te volgen.

Actie binnen campagne ‘Limburg wild van bijen’
Dit voorjaar lanceerde gedeputeerde van natuur Ludwig Vandenhove de campagne ‘Limburg wild van bijen’. Met vormingen en gezinsactiviteiten wordt de Limburger gesensibiliseerd rond het belang en de problemen van wilde bijen. Met terreinacties wordt de Limburgse ruimte bijvriendelijker. Meer info op www.limburg.be/wildvanbijen.

350 soorten wilde bijen in België
Wist je dat er zo’n 350 soorten wilde bijen in België leven? In tegenstelling tot de bekende honingbij leven ze meestal alleen of ‘solitair’ en gaan ze op zoek naar nestplaats in holle ruimtes. Zo leven ze een onopvallend bestaan, en onbekend maakt onbemind … Nochtans zijn wilde bijen belangrijke bestuivers van heel wat wilde planten én land- en tuinbouwgewassen. Ze zijn dus onmisbaar in de natuur, maar ook voor de mens. Jammer genoeg hebben wilde bijen steeds meer te lijden onder het gebruik van pesticiden. Ook vinden ze te weinig voedselbloemen in onze akkers, weiden en tuinen. In onze kraaknette gazons ontbreken naast bloemen ook wilde hoekjes om in te nestelen.

10 Tips om een schoolterrein bij-vriendelijke te maken of thuis zelf aan de slag te gaan
1. Ga voor inheemse planten. Op www.natuurpunt.be/wilde-bijen-je-tuin vind je overzichtelijke plantenlijsten voor bloemenborders en bloembollen.
2. Kies in de tuinhandel voor de natuurlijke of "originele" variëteiten (zonder "var" of "x" in de Latijnse naam). Vraag naar zaai- of plantgoed dat niet behandeld werd met bestrijdingsmiddelen. 
3. Zorg voor veel variatie. Verschillende soorten bloemen die allemaal op verschillende tijdstippen bloeien is het ideaal.
4. Een beetje rommel in de tuin is goed. Tussen of onder een hoop stenen, een zandhoop, dakpannen of hout kunnen wilde bijen nestelen.
5. Laat uitgebloeide stengels van planten staan tijdens de winter.
6. Maai het gras niet te dikwijls en verdraag wat bloemen erin (klaver, paardenbloem, madeliefje, …). Of maai gefaseerd: maai niet elke keer het volledige gazon maar sla elke keer een ander stukje over. Zo hebben insecten en andere dieren steeds een toevluchtsoord.
7. Heb je een moestuin, oogst dan enkele groenten niet en laat ze tot bloei komen. Ook in een bloeiend kruidentuintje vinden wilde bijen heel wat voedsel. 
8. Gebruik geen pesticiden. Meer info op www.zonderisgezonder.be
9. Gebruik geen kunstmest. Meer info over ecologisch tuinieren op www.velt.be
10. Met een wilg, spork, sleedoorn, meidoorn en fruitbomen trek je gegarandeerd bijen aan. Meer info over streekeigen bomen en struiken op www.plantvanhier.be.

Zie onder andere de artikels "Limburg wild van bijen" van 2 april 2015 en "Maand van de bij" brengt Limburgers bij de bij van 16 april 2015 op deze website.

Tags: