Een dubbel gevoel!

"De verkiezingen van zondag 26 mei 2019 leveren mij een dubbel gevoel op", zegt Ludwig Vandenhove.

"Blij over de uitslag van de sp.a in het kanton en in de stad Sint-Truiden - op éénzame hoogte in Vlaanderen - en over mijn verkiezing als Vlaams parlementslid.
Alle kandidaten in het kanton en de stad Sint-Truiden scoren relatief goed, dat opent perspectieven.
We kunnen stilaan spreken van een Sint-Truidens model binnen de sp.a.

Ontgoocheld over het grote stemmenaantal voor (extreem)-rechts in Vlaanderen.
Gewoonweg beangstigend.
Ik zal er blijven tegen 'boksen'.

Ook ontgoocheld over 'mijn' sp.a, die maar blijft achteruitgaan.
Elke andere uitleg mist realiteit.
Ik hoop dat er eindelijk een ernstige (interne) analyse komt, waarin alle elementen aan bod komen.

Ik wil vooral een goed Vlaams parlementslid zijn.
Ik zal de belangen van de Limburgers zo goed mogelijk proberen te verdedigen en zal politiek blijven bedrijven op de straat, tussen de mensen.
Ligt daar niet de echte reden voor onze goede uitslag in Sint-Truiden?

En nu? Elke dag keihard blijven werken."