Een echt fietsbeleid graag

"Als sp.a Sint-Truiden staan we voor een evenwichtig verkeer- en mobiliteitsbeleid, waarbij er aandacht is voor alle weggebruikers, dus ook voor de fietsers.
Daarom hadden we 2 punten toegevoegd aan de gemeenteraad van woensdag 31 januari 2018", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Enerzijds vroeg sp.a-fractieleider Filip Moers om de fietsstrook op de Grote Markt echt af te bakenen, zoals beloofd in heel wat infokrantjes en persteksten en zoals aangegeven op de oorspronkelijke maquette bij de heraanleg. 
De beloofde duidelijkheid en de gepaste signalisatie hier rond blijft uit.
Waarom wordt er geen opdracht gegeven tot het plaatsen van de nodige signalisatie rondom de Grote Markt, zodat er duidelijkheid komt waar de fiets- en voetgangersstrook is?
Staat de veiligheid van de zwakke weggebruiker niet voorop?

Anderzijds pleitte sp.a-gemeenteraadslid Maurice Hollebeke voor (meer) fietsenstallingen op de Grote Markt.

In beide gevallen was het antwoord weer NEEN.

Als sp.a-fractie zullen we aandacht blijven vragen voor de pijnpunten bij de heraanleg van de straten en pleinen die gedurende de laatste jaren plaatsgevonden heeft in Sint-Truiden. Bovendien zullen we in het programma van de gemeenteraadsverkiezingen voor 14 oktober 2018 expliciete aandacht schenken aan een echt fietsbeleid.

Een gemeenteraad op een woensdag?
Ja, weer maar eens een administratieve vergissing van de CD&V-Open Vld-meerderheid.

De documenten voor de gemeenteraad waren niet tijdig raadpleegbaar voor de gemeenteraadsleden.
Elke gemeenteraad zijn er zo één of meer punten. 
Wat een slordigheid, die getuigt van een gebrek aan respect voor de minimale democratische regels en voor de democratisch verkozen gemeenteraadsleden?"

Hieronder vindt u de integrale teksten van de bijkomende agendapunten.  

Zie ook Petitie inwoners Terbiest van 17-09-2017 en 104 176, 85 euro subsidie van de provincie Limburg voor fietspaden in Sint-Truiden van 08-02-2017 op deze website.

Foto: limburg.be