Een goed signaal!

De bestendige deputatie van Limburg heeft op woensdag 5 februari 2013 unaniem beslist om de komende jaren 50 miljoen EUR in te zetten in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg (SALK).

“Een goede zaak”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Als sp.a hebben we hier sterk op aangedrongen.”

“Ik hoop dat de andere beleidsniveaus - Europees, federaal en Vlaams - nu eendrachtig hetzelfde signaal geven.”

sp.a Limburg heeft hierover een persbericht verspreid.

sp.a Limburg is bijzonder tevreden met de unanieme beslissing, over alle partijen heen, van de bestendige deputatie om de komende jaren 50 miljoen EUR in te zetten in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg (SALK).

De centrale doelstelling moet zijn om zoveel mogelijk nieuwe jobs te creëren.  Daarom benadrukt sp.a Limburg dat er per provinciaal beleidsdomein zoveel mogelijk ingezet moet worden op concrete projecten, die al op korte termijn werkgelegenheid kunnen opleveren.

De sp.a-gedeputeerden, Jean-Paul Peuskens en Ludwig Vandenhove, schrijven zich vanuit hun beleidsdomeinen, zoals onderwijs en groen en natuur, in deze aanpak in. Opleiding en energie zijn belangrijke speerpunten voor een sterk Limburg in de toekomst.

sp.a Limburg pleit ervoor dat het provinciebestuur de krachten maximaal zal bundelen met de Limburgse steden en gemeenten zodat het provinciale niveau haar nieuwe rol in het kader van de Vlaamse staatshervorming kan opnemen.

Uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke beslissingen. Daarom hopen wij dat de andere overheden, federaal en Vlaams, het voorbeeld van de provincie Limburg volgen om extra geld te  stoppen in de Limburgse economie bovenop de reguliere middelen.

Zie ’50 miljoen euro voor SALK’, Het Belang van Limburg, 7 februari 2013, p.1 en p.13.

Zie onder andere ‘Limburg Green & Clean’ van 30 januari 2013 en ‘Ontslagen werknemers van Ford Genk en toeleveranciers staan voorop’ van 21 januari  2013  op deze website.

Tags: