Een lage-emissiezone (LEZ) voor heel Limburg

“Ik hoor dat er in Hasselt een burgerinitiatief is opgestart rond het plan om tot een lage-emissiezone (LEZ) te komen”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Zoals elk burgerinitiatief kan ik dit enkel maar toejuichen. 

Maar waarom zouden we niet nadenken over één model dat kan gelden voor heel Limburg voor alle gemeenten en steden van een bepaalde omvang in plaats van hierover onderling te ‘concurreren’. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren binnen het provinciaal georganiseerd project Smart Regio Limburg (s-Lim) rond Smart Cities.

Voor mij geldt dat hierbij rekening moet gehouden worden met het sociale draagvlak van de inwoners.
De verplichting om met milieuvriendelijke voertuigen te rijden, mag niet kunnen omzeild worden door er bijvoorbeeld te kunnen voor betalen.
De premies die voorzien worden, moeten substantieel bijdragen tot de aankoop van een nieuwe auto, want anders blijft het onbetaalbaar voor mensen met een klein budget om hun oude dieselwagen in te ruilen voor een nieuwe. Bovendien past zulke algemene maatregel voor de invoering van een LEZ best in een globaal Limburgs plan dat alle beleidsdomeinen omvat en na het nodige provinciale en lokale overleg.”

 

Zie ook De luchtkwaliteit: bewustzijn neemt geleidelijk toe van 25-03-2018 en Roadshow ‘ik rij elektrisch’ van 14-10-2017 op deze website.

 

Tags: