Eerlijke gesprekken!

Met het oog op de Vlaamse en Europese verkiezingen van 7 juni 2009 organiseert de sp.a ‘1.000 eerlijke gesprekken’.


Kandidaten worden gevraagd om met buren, familie, vrienden, kennissen etc. zoveel mogelijk informeel van gedachten te wisselen over de komende verkiezingen en welke onderwerpen hen het meest bezighouden.

Schepen
Els Sneijers/> en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove hielden 2 eerlijke gesprekken op zaterdag 16 mei 2009.

Enerzijds met een aantal asielzoekers, die geïnteresseerd zijn in de Europese en de Vlaamse politiek.
“Ondanks mijn talrijke persoonlijke contacten en de talloze formele vergaderingen met de verschillende nationaliteiten in Sint-Truiden, heb ik toch nog heel wat opgestoken uit dat gesprek.”, aldus Ludwig Vandenhove. “Zo is er afgesproken dat we de verschillende culturen, godsdiensten en nationaliteiten eens op de éne of andere manier informeel gaan samenbrengen, zodat ze elkaar beter kunnen leren kennen. We hebben dit bijvoorbeeld als eens gedaan met alle Europese Unie (EU)-burgers in Sint-Truiden. Ook is er gepraat over het subjectieve onveiligheidsgevoel dat zij helemaal niet aanvoelen, terwijl de Truienaren dit wel hebben ten opzichte van hen en hoe hier eventueel iets kan aan gedaan worden. Bovendien ervaren zij meer en meer ‘concurrentie’ van werknemers uit de zogeheten nieuwe EU-landen om in de fruitsector aan de slag te kunnen blijven.”

Anderzijds had de heer Tru Thijs een aantal buren, vrienden en kennissen uitgenodigd in zijn woning aan de Hasseltsesteenweg 4.
Hier ging het echt om een gezellige en losse babbel met een lekker glas wijn en hapjes.

“Ondanks alle aanwezigheidspolitiek die we doen en een groot deel van de bevolking, die je daarbij ontmoet, hebben zulke babbels toch iets speciaals.”, zeggen
Els Sneijers/> en Ludwig Vandenhove. “Zeker de moeite om ook eens te doen buiten verkiezingsperiodes. We hebben hier trouwens vorig jaar al mee geëxperimenteerd in heel wat buurten en wijken.”

Zie ook onder andere de teksten ‘Sp.a-Sint-Truiden organiseert 4e burenborrel!’ en ‘Sint-Truiden gaat Europees!’ op deze website.