Eerste exemplaar nieuw ‘DÛBOEK 2010 - 2012’ voor Ludwig Vandenhove

Op vrijdag 14 december 2012 kreeg gedeputeerde Ludwig Vandenhove het eerste exemplaar van het nieuw ‘DÛBOEK 2010 -2012’ overhandigd.

Dit gebeurde tijdens DUBO XL, een seminariedag met internationale sprekers rond duurzaamheid in alle facetten (economie; energie; esthetiek; ruimtelijke ordening; etc.), die doorging in de gebouwen van Dubolimburg, Marktplein 7/1 in Heusden-Zolder.

Dit ‘DÛBOEK 2010 -2012’ biedt een overzicht van inspirerende en ambitieuze (voorbeeld)projecten van duurzaam bouwen, die gerealiseerd zijn of zullen worden in Limburg.

“Als gedeputeerde voor milieu en natuur word ik geconfronteerd met heel wat thema’s, waar ik voorheen als burgemeester veel minder mee te maken had.
Van een burgemeester wordt verwacht dat zij/hij iets van alles kent – generaliseren -, maar niet alle dossiers ten gronde.
Als gedeputeerde ligt dit anders: er wordt van mij verwacht dat ik de dossiers, die tot mijn bevoegdheden behoren, inhoudelijk beheers. Dat wordt dus nog heel wat studeren, ook voor een aantal dossiers van VZW Dubolimburg, waar ik deel zal gaan uitmaken van de beheersorganen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Nieuwe politieke functies, waarvoor ik veel moet lezen om inhoudelijk mee te kunnen, vind ik telkens opnieuw een uitdaging. Zo heb ik heel wat qua internationale politiek geleerd toen ik in 2007 voorzitter van de Commissie voor de Landsverdediging werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.”
Zie ook de tekst ‘Cartoon: Ludwig Vandenhove al ‘ingelopen’ als voorzitter commissie voor de Landsverdediging’ van 15 maart 2008 op deze website.

Zie www.dubolimburg.be

Zie onder andere de tekst ‘Eerste Publiek optreden als bestendig deputé’ van 11 december 2012 op deze website.