Eerste gemeenteraad nieuwe raadszaal stadhuis Grote Markt: hetzelfde!

Op maandag 27 maart 2017 ging voor het eerst de gemeenteraad van Sint-Truiden door in de vernieuwde raadszaal van het stadhuis op de Grote Markt.
Toevallig (!?) op de verjaardag van burgemeester Veerle Heeren.

Maar voor de CD&V-Open Vld-meerderheid heeft deze verhuis blijkbaar niet veel veranderd”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Zij blijven uitgaan van hun grote gelijk en de oppositie bestaat niet voor hen. Kortom, vol van zichzelf!

Over de dure restauratie van het stadhuis zijn wij als sp.a altijd duidelijk geweest: luxe. (1)
We gaan nu niet van gedacht veranderen.

Maar de gebreken dan: een slechte akoestiek, cameramateriaal dat maar de helft van de gemeenteraadsleden in beeld kan brengen, te weinig plaats voor het publiek, zodat geïnteresseerden in het beste geval beneden kunnen gaan zitten en geen schrijfmogelijkheden voor de pers. Dus duur, veel tekortkomingen en zelfs niet voldoen aan de minimum voorwaarden om op een normaal democratische manier een gemeenteraad te organiseren.

sp.a-fractieleider Filip Moers en sp.a-gemeenteraadslid Gert Stas hebben namens de sp.a-fractie Akoestische Dempingmatten (eierplateaus) uitgedeeld om de akoestiek te verbeteren. En dat in zo een dure infrastructuur.

Voor het overige van hetzelfde laken een broek: gemeenteraadsvoorzitter Marc Bels houdt evenmin rekening met de oppositie, net zoals zijn voorganger Jef Cleeren.
Ellenlange tussenkomsten vanuit de meerderheid of ze alle waarheid in pacht hebben, geen antwoorden op de vragen vanuit de oppositie, etc.
Zelfs geen correcte informatie geven (laten we het daar maar mee houden in deze Trump-tijden (!)): burgemeester Veerle Heeren blijft zeggen dat het dankzij de CD&V-Open Vld-meerderheid is dat de E-categorie van personeelsleden is afgeschaft in Sint-Truiden.
Ze is blijkbaar vergeten dat CD&V-Open Vld ons als sp.a tijdens de vorige legislatuur enkele keren weggestemd heeft met dat voorstel.
Ik kan nog zo een aantal vergelijkbare voorbeelden geven.
Geheugen kort, het niet weten of de waarheid niet zeggen?

Bij 2 agendapunten hebben we als N-VA-sp.a-oppositie de meerderheid weer moeten depanneren, omdat één of meerdere gemeenteraadsleden niet mochten meestemmen (Tracébepaling en technisch dossier uitvoering wegeniswerken ‘Het Dekken’ en Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot verkoop bedrijfsgebouw en -gronden door de cvba Veiling Haspengouw aan de cvba Belgische Fruitveiling).
Dat komt ervan als je met een krappe meerderheid van 17 op 33 verkozenen de stad wil besturen. (2)

Voor het overige heel wat normale dagordepunten.
Nog het vermelden waard:
-goedkeuring formatie 2.0: het gaat hier over de aangepaste personeelsformatie voor de stad Sint-Truiden.
Ondanks de verplichte samenwerking tussen Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) en gemeenten vanaf 1 januari 2019 gebeurt de bepaling van deze nieuwe personeelsformatie totaal los van het OCMW.
Is dit een ernstig en duurzaam personeelsbeleid?
1,5 jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen nog zo een ingrijpende personeelsingreep doen.
Wat is de bedoeling? (Politieke) aanstellingen of benoemingen kunnen doen? (3);

-OCMW-jaarrekening 2015 - kennisgeving: de gemeenteraad heeft hier enkel nog kennis kunnen van nemen, omdat de jaarrekening blijven liggen is bij het stadsbestuur - ondanks het feit dat het OCMW ze al overgemaakt had op maandag 14 november 2016.
De termijn van 50 dagen waarbinnen de behandeling moet gebeuren door de gemeenteraad was hierdoor ruim overschreden.
Onvoorstelbaar, gewoon slecht bestuur. En daar wordt allemaal maar licht overheen gegaan door deze meerderheid.
Hetzelfde geldt voor de budgetwijziging 1 voor het budget 2016, het budget 2017 en  de meerjarenplanning 2014-2019.
Is het sociaal beleid en de werking en  de financiering van het OCMW niet belangrijk?
Wat stelt de gemeenteraad nog voor volgens deze CD&V-Open Vld-meerderheid?

Vernieuwde raadszaal: ja.
Iets veranderd aan de houding en het beleid van de CD&V-Open Vld-meerderheid: neen.”            

 

(1) Duur meubilair stadhuis Sint-Truiden: niets mee te maken. www.ludwigvandenhove.be, 24-05-2016.
(2) Hoogvaardigheid, neen hoogmoed en arrogantie. www.ludwigvandenhove.be, 26-03-2014.
(3) OCMW Sint-Truiden: wat gebeurt ermee en vooral met het personeel? www.ludwigvandenhove.be, 14-02-2017.

Zie onder andere Raad vergadert na jaren weer in stadhuis. Het Belang van Limburg, 28-03-2017, p. 24.
Kritiek op akoestiek in gerenoveerde raadszaal. Het Belang van Limburg, 31-03-2017, p. 20.

 

Zie ook Voor luxe-projecten is er geld! van 18-11-2013 op deze website.