Eerste jonge eikenprocessierupsen

Op vrijdag 28 maart 2014 liet gedeputeerde Ludwig Vandenhove de eerste nieuwsbrief omtrent de eikenprocessierups verzenden naar alle betrokken ambtenaren van de Limburgse gemeenten en steden en naar alle betrokken instanties en diensten. Ook de pers werd geïnformeerd.

“De eikenprocessierups is er vroeger dan ooit.
Uiteraard heeft dit te maken met het klimaat.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

Eerste jonge eikenprocessierupsen aangetroffen in Maaseik

De eerste eikenprocessierupsen van dit jaar werden gevonden in Maaseik op een zomereik tegen een warme zonnige houtkant. Het is de eerste maal dat er rupsen werden aangetroffen in maart. Vorig jaar was dit op 18 april, de vroegste datum van de afgelopen jaren was 5 april.

Vermoedelijk komen de rupsen nu en de volgende dagen op meerdere plaatsen in de provincie uit. Een rups in eerste fase is niet groter dan 3 mm en bezit haren die groter zijn dan de eigen lichaamslengte. De rupsen momenteel nog kwetsbaar voor nachtvorst en voor een lange periode van nat en koud weer. Gezien de weersverwachtingen voor de volgende dagen zal dit, in tegenstelling tot vorig jaar, geen invloed hebben.

Voorlopig is de inschatting dat er meer eipaketten werden aangetroffen dan vorig jaar. Tijdens de vliegperiode van de vlinders in augustus 2013 was het warm en droog weer waardoor er veel eipaketten werden gelegd.

Gedeputeerde van leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove: “Het provinciebestuur stelt dit jaar weer 25.000 euro ter beschikking aan de gemeenten als tussenkomst voor de bestrijding met een bacteriepreparaat. Daarbuiten worden de rupsen opgevolgd en wordt er gezocht naar nieuwe milieuvriendelijke technieken voor de beheersing van de plaag in de woonomgeving. Proeven met natuurlijke vijanden en het onderzoek naar spoorvolgstoffen van de eikenprocessierups blijven we ondersteunen.”

De meeste zomereiken hebben momenteel enkel knoppen. Dit betekent dat het momenteel nog geen zin heeft om preventieve bladbespuitingen uit te voeren. Ook de rupsen nemen, in dit jonge stadium, erg weinig voedsel tot zich waardoor het sproeien zijn effect mist.

Tijdens het einde van het tweede larvale en het vroege derde larvale stadium (begin mei?) is de preventieve behandeling met Bacillus thuringiensis effectief. De juiste data zijn afhankelijk van de weersomstandigheden in de volgende weken.

De Limburgse gemeenten en steden worden vandaag via de nooddienstplanning met een eerste nieuwsbrief van gedeputeerde Ludwig Vandenhove over deze stand van zaken ingelicht.

 

Zie ook Minder hinder van eikenprocessierups dan de voorbije jaren van 25-06-2013 op deze website.