Eierencrisis

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Eierencrisis

Sinds iets meer dan een week staan het land en Europa in rep en roer met de eierencrisis.
Er zouden schadelijke producten gebruikt zijn, geleverd door welbepaalde firma's, om bloedluizen uit legbatterijen en kippenstallen aan te pakken.

Is er een probleem voor de voedselveiligheid?
Heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) fouten gemaakt en/of te laat of slecht gecommuniceerd?
Heeft Nederland bepaalde informatie achtergehouden?
Deze en nog vele andere vragen zijn de afgelopen dagen uitgebreid aan bod geweest in de diverse media.
Het is inderdaad komkommertijd, maar als er problemen zijn met de dagelijkse voeding van de burger heeft die recht op veel, maar vooral juiste informatie.

Maar voor mij zijn er een aantal elementen, die onderbelicht worden in verband met deze eierencrisis.

Ten eerste 'de daders'.
Personen, organisaties, bedrijven, die uit louter winstbejag de volksgezondheid in het gedrang brengen, zijn misdadig.
Het zijn moordenaars (massamoordenaars?), die niet streng genoeg gestraft kunnen worden.
Justitie moet hier een voorbeeld stellen.

Ten tweede de middelen van het FAVV.
De regering Michel  bespaart omwille van de budgettaire norm van de Europese Unie. Althans zo wordt het altijd voorgesteld. Maar zoals ik al zo vaak gezegd en geschreven heb, zit hier ook meer achter: de afbouw van de overheid.
Die vervelende instanties, die de privésector controleren en 'ambeteren', moeten weg. De privé zal zich zelf wel controleren en/of zelfregulerend werken.
Deze evolutie valt ook op in andere beleidssectoren, zoals bij milieudelicten.
Sinds het aantreden van de regering Michel is het totaal budget van het FAVV gedaald met 11%. Als er enkel wordt gekeken naar de middelen, die van de overheid komen, de dotatie, dan loopt  die besparing echter zelfs op tot 18%[1].
Wie verdedigt 'die verdomde overheid' en die 'ambetante ambtenaren' nog? Ik blijf dit alleszins doen! Ja, dat is mijn maatschappelijke en politieke visie.

Ten derde de getroffen sectoren en bedrijven.
Ik begrijp en ondersteun hun vragen om financiële hulp. Maar ik vind dat organisaties, zoals de Boerenbond (BB) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), toch wel weer snel met hun handen open staan.
Zijn het niet precies dat soort instanties dat vindt dat er teveel belastingen geïnd worden en dat de rol van de overheid moet teruggedrongen worden...behalve als het hen goed uitkomt. Een beetje consequentie alstublieft!
Zouden die malafide bedrijven geen lid zijn van de ene of andere bedrijfs- of werkgeversorganisatie?

Wordt het nu niet echt tijd voor een kleinschalige, biologische en korteketenlandbouw?

Ik ga zeker één keer per jaar langs bij de Eerwaarde Zusters Clarissen in Sint-Truiden.
Een gevaar met de eitjes, die ik meeneem? Neen, ik neem al lang geen eieren meer mee.
Wat dan wel? Lekkere porto.     

Zie ook ‘Op bezoek bij de Clarissen!’ van 19-02-2013 en ‘Een kijk op milieuhandhaving in Limburg’ van 09-10-2015 op deze website.

 

 [1] Regering Michel kortwiekte FAVV door besparingen – www.destandaard.be van woensdag 9 augustus 2017.