Eindelijk subsidies voor dierenasielen

“De Vlaamse dierenasielen zullen eindelijk een structurele subsidie krijgen.

Ik pleit daar al jaren voor: eerst federaal, nu Vlaams”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik stelde er op woensdag 13 januari 2021 nog eens een vraag over in de Commissie voor Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn.

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en die van de minister. (1)
“Ook het ontwerp van decreet, waarbij er een uniforme vergoedingsregeling voorzien wordt voor de erkende dierenasielen wanneer deze in beslag genomen dieren opvangen, is goedgekeurd in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 13 januari 2021.
Officieel: ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 5 en 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. Hier heb ik eveneens in het verleden al een aantal vragen over gesteld”, aldus Ludwig Vandenhove.